/ คันไซ(Kansai) / โอซาก้า(Osaka) / เกาะนาคาโนะชิมะ(Nakanoshima)

รวมข้อมูลการเที่ยว เกาะนาคาโนะชิมะ(Nakanoshima)

ที่เที่ยวในเกาะนาคาโนะชิมะ(Nakanoshima)มีทั้งหมด 2 ที่

- ที่เที่ยว - ที่เที่ยวแนะนำ

ที่เที่ยวอื่นๆทั้งหมดใน เกาะนาคาโนะชิมะ(Nakanoshima)

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โอซาก้า Osaka Science Museum

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โอซาก้า(Osaka Science Museum) มีทั้งหมด 4 ชั้น มีจัดนิทรรศการแบบที่สามารถตอบโต้ด้วยเทคโลยี…

พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติ National art museum

พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติ(National art museum) ตั้งอยู่บนเกาะนาคาโนะชิมะในภาคกลางของโอซาก้า ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปะร่วมสมัยทั้งของประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ…

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก