/ คิวชู(Kyushu) / คุมาโมโต้(Kumamoto) / ภูเขาไฟอาโซะ(Aso Mount)

รวมข้อมูลการเที่ยว ภูเขาไฟอาโซะ(Aso Mount)

ภูเขาไฟอาโซะ(Aso Mount)

ภูเขาไฟอะโซะ (阿蘇山, Asosan) เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคคิวชู(Kyushu) เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเกาะคิวชูในจังหวัดคุมาโมโต้(Kumamoto) เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่กินพื้นที่กว่า 100 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีเมืองชนบทเล็กๆและนาข้าว กระจายตัวกันอยู่ตามรอบนอกของภูเขาอะโซะ บริเวณอะโสะจึงเป็นแหล่งเลี้ยงวัวและม้าด้วย เดินทางมาได้ง่ายๆเมืองคุมาโมโต้

ที่เที่ยวในภูเขาไฟอาโซะ(Aso Mount)มีทั้งหมด 8 ที่

- ที่เที่ยว - ที่เที่ยวแนะนำ

ที่เที่ยวแนะนำ ตะลอนที่ฮิตใน ภูเขาไฟอาโซะ(Aso Mount)

ที่เที่ยวแนะนำ

ภูเขาไฟอะโซะ Aso Mount

ภูเขาไฟอะโซะ (阿蘇山, Asosan) เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคคิวชู…
ที่เที่ยวแนะนำ

เมืองออนเซ็นคุโรคาวะ Kurokawa Onsen

คุโรคาวะ(Kurokawa) เป็นเมืองออนเซนเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น…

ที่เที่ยวอื่นๆทั้งหมดใน ภูเขาไฟอาโซะ(Aso Mount)

เมืองออนเซน ทะมะนะ Tamana Onsen

เมืองออนเซน ทะมะนะ(Tamana Onsen)เป็นหนึ่งในเมืองออนเซนที่ดีที่สุดของจังหวัดคุมาโมโต้(Kumamoto) ที่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านแหล่งออนเซนตามธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น…

เมืองออนเซนยูชิโนะมากิ Uchinomaki Onsen

เมืองออนเซนยูชิโนะมากิ (Uchinomaki Onsen)เป็นหนึ่งในเมืองออนเซนที่มีชื่อเสียงในบริเวณภูเขาไฟอาโซะ(Aso)…

จุดชมวิว ยอดเขาไดคันโบ Daikanbo Aso Moutain

จุดชมวิว ยอดเขาไดคันโบ(Daikanbo)เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของภูเขาไฟอะโซะ(Aso) ที่อยู่บริเวณรอบนอกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของของภูเขาไฟอะโซะ(Aso)…

เส้นทางสู่ขอบฟ้า ที่ภูเขาไฟอะโสะ Road to Laputa

เส้นทางสู่ขอบฟ้า Road to Laputa หรือ Laputa no-michi (ラピュタロード)เป็นจุดชมวิวของที่สวยงามมากบริเวณภูเขาอะโสะ เพราะจะมองเห็นวิวกว้างไกล…

พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะโซะ Aso Volcano Museum

พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะโซะ(Aso Volcano Museum) จัดแสดงเรื่องเราวของภูเขาไฟต่างๆในญี่ปุ่น โดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวกับภูเขาไฟอะโซะ(Mount…

ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ Kusasenri

ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ(Kusasenri) กว้างใหญ่ปกคลุมไปด้วยหญ้าที่มีวัวและม้า ใกล้ๆกับปากปล่องภูเขาไฟนาคาดาเกะ…

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก