/ ชิโกกุ(Shikoku) / คากาว่า(Kagawa) / โคโตฮิระ(Kotohira)

รวมข้อมูลการเที่ยว โคโตฮิระ(Kotohira)

โคโตฮิระ(Kotohira)

โคโตฮิระ(Kotohira) เป็นเมืองเล็กๆในจังหวัดคากาว่า แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคชิโกกุ คือ ศาลเจ้าคอมพิระซัง(Kompirasan) ใกล้เคียงกันนั้นเป็นที่ตั้งของโรงละครคาบูกิคานามารุซะ(Kamanaruza kabuki theater)

ที่เที่ยวในโคโตฮิระ(Kotohira)มีทั้งหมด 2 ที่


ที่เที่ยวแนะนำ ตะลอนที่ฮิตใน โคโตฮิระ(Kotohira)

ที่เที่ยวแนะนำ

ศาลเจ้าโคโตฮิรากุ Kotohiragu

ศาลเจ้าโคโตฮิรากุ(Kotohiragu) หรือ Kompirasan  เป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าคอมพิระซังต่างๆที่พบได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น…
ที่เที่ยวแนะนำ

โรงละครคาบุกิคานามารุซะ Kanamaruza Kabuki Theater

โรงละครคาบุกิคานามารุซะ(Kanamaruza Kabuki Theater) สร้างขึ้นในปี 1835 เป็นโรงละครคาบูกิแบบดั้งเดิมที่สมบูรณ์ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น…
ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก