/ โทโฮคุ(Tohoku) / ชิราคามิซังจิ(Shirakami Sanchi)

รวมข้อมูลการเที่ยว ชิราคามิซังจิ(Shirakami Sanchi)

ชิราคามิซังจิ(Shirakami Sanchi)

photos by C.K. Tse flickr from flickr.com/photos/cktse/8128440177(cc by 2.0)

เทือกเขาชิราคามิซังจิ(Shirakami Sanchi) ตั้งอยู่บนชายแดนระหว่างจังหวัดอาโอโมริ(Aomori)กับจังหวัดอากิตะ(Akita) ทางทิศเหนือของภูมิภาคโทโฮคุ(Tohoku) ซึ่งได้รับขึ้นบัญชีเป็น UNESCO World Heritages Sites ในปี 1993 อีกด้วย

ที่เที่ยวในชิราคามิซังจิ(Shirakami Sanchi)มีทั้งหมด 1 ที่

- สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ที่เที่ยวอื่นๆทั้งหมดใน ชิราคามิซังจิ(Shirakami Sanchi)

เทือกเขาชิราคามิซังจิ

เทือกเขาชิราคามิซังจิ Shirakami Sanchi

เทือกเขาชิราคามิซังจิ(Shirakami Sanchi)  ตั้งอยู่บนชายแดนระหว่างจังหวัดอาโอโมริ(Aomori)กับจังหวัดอากิตะ(Akita)…

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก