HOME Forums โชว์+แชร์+รีวิว รีวิวเบาๆ เน้นรูป ในงาน Gudetama Event ที่ Toei Studio Kyoto

รีวิวเบาๆ เน้นรูป ในงาน Gudetama Event ที่ Toei Studio Kyoto

พอดีมีโอกาสแวะไปอีเว้น Gudetama Event ที่ Toei Studio Kyoto เอารูปมาฝากบรรดาสาวกเจ้าไข่ Gudetama กัน โดยมีมุมถ่ายรูปและร้านอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ที่ตกแต่งด้วย Gudetama ไว้ให้บริการด้วย งานจะจัดถึงวันที่ 9 มกราคม นี้เท่านั้นนะ

gibchi 03/01/2017 at 12:55
#22365

รูปอาหาร และขนมต่างๆของเจ้า Gudetama

gibchi 03/01/2017 at 12:56
#22367

บรรยากาศอีกนิดๆหน่อยๆ

gibchi 03/01/2017 at 12:57
#22369

น่ารักจังเลยเนอะ

pink158 03/01/2017 at 12:59
#22371

You must be logged in to reply to this topic.