/ การเดินทางในญี่ปุ่น / 61 เครื่องหมายจราจรต่างๆที่ควรรู้ ก่อนไปเช่ารถขับเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น

61 เครื่องหมายจราจรต่างๆที่ควรรู้ ก่อนไปเช่ารถขับเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น

ป้ายจราจรและสัญญลักษณ์ต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นจะใช้ตามมาตราฐานสากล ซึ่งจะคล้ายกับเมืองไทย แต่ที่ไม่คล้ายคือคนญี่ปุ่นมักจะปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด และมีมารยาทและน้ำใจบนท้องถนนค่อนข้างมาก นั่นหมายถึงการคาดหวังว่ารถคันอื่นๆที่ร่วมทางมาด้วยกันจะปฏิบัติเหมือนกัน การไม่ปฏิบัติตามกฏจราจรจึงจะเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมาย นั่นหมายถึงโอกาสชนกันของรถที่มากขึ้น

เราจึงรวบรวมสัญญลักษณ์และป้ายต่างๆที่ควรรู้มาให้ดูกันทั้งหมด 61 ป้าย เอาไว้ดูกันก่อนจะไปเช่ารถขับเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจของป้ายจราจรได้

 

ป้ายจราจรที่ต้องปฎิบัติตาม
1. ปิดถนน
Road Closed
2. ห้ามผ่าน
Closed to All Vehicles
3. ห้ามเข้า
No Entry for Vehicles
4.ห้ามรถยนตร์ทุกชนิดเข้า
Closed to All Vehicles except Motorcycles
5. ห้ามรถบรรทุกเข้า
Closed to Large-Size Trucks
6. ห้ามรถบรรทุกที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวเลขที่กำหนดเข้า
Closed to Trucks Carrying Load in Excess of the Maximum Weight Specified on the Sign
7. ห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่เช่นรถบัสเข้า
Closed to Large-Size Passenger-Carrying Vehicles
8. ห้ามรถมอเตอร์ไซต์เข้า
Closed to Motorcycles and Mopeds
9. ห้ามรถเข็นเข้า
Closed to Light Vehicles except Bicycles
10. ห้ามจักรยานเข้า
Closed to Bicycles
11. ห้ามรถประเภทที่อยู่ในรูปนี้เข้า (ตามรูปคือ รถยนตร์ และจักรยานยนตร์)
Closed to Vehicles Shown
12 เดินรถตามทิศทางที่ป้ายบอกเท่านั้น เช่น ป้ายลูกศรซ้ายกับตรง แปลว่า ให้ขับรถเลี้ยวซ้ายหรือตรงเท่านั้น ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
Proceed Only to Designated Directions
13. ห้ามขับรถออกไปปาดหน้าคันที่มาจากถนนหลัก เช่น รถที่ออกจากอาคาร หรือกลับรถ หรือลงจากทางด่วน
No Vehicles Crossing crossing is prohibited
14. ห้ามกลับรถ
No U-turn
15. ห้ามแซง
No Passing on the Right-hand Portion of the Road for Overtaking
16. ห้ามแซง
No Overtaking
17. ห้ามจอดหรือหยุดรถ
No Parking or Stopping
18. ห้ามจอด
No Parking
19. ห้ามจอด
Parking Space Designated

20. ป้ายให้จอดได้เฉพาะเวลาตามในป้าย (ตามรูป 08:00-20:00)

Time-limited Parking Zone?

21. ห้ามรถที่บรรทุกสารอันตรายเข้า เช่น ดินปืน หรือแก๊ซอันตรายต่างๆ

Dangerous Substances Prohibited?

22. น้ำหนักไม่เกินที่กำหนด
Maximum Weight Limit
23. ความสูงไม่เกินที่กำหนัด
Maximum Height Limit
24. ความกว้างไม่เกินที่กำหนด
Maximum Width Limit
25 ความเร็วไม่เกินที่กำหนด (ในรูป 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
Maximum Speed Limit
26. ความเร็วไม่เกินที่กำหนด (ในรูป 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
Maximum Speed Limit for the Type of Vehicles Designated on the Sign
27. ความเร็วต่ำสุด
Minimum Speed Limit

28. สำหรับรถยนตร์เท่านั้น ป้ายนี้จะอยู่ที่ทางขึ้นทางด่วน

Motor Vehicles Only

29. ทางสำหรับจักรยานเท่านั้น ห้ามรถประเภทอื่นและคนเดินผ่าน

Bicycles Only

30. ทางสำหรับคนเดินและจักรยานเท่านั้น ห้ามรถประเภทอื่นผ่าน

Bicycles And Pedestrians Only

31. ทางสำหรับคนเดินเท่านั้น ห้ามรถทุกประเภทผ่าน

Pedestrians Only

32. เดินรถได้ทางเดียว
One Way
33. เลนสำหรับรถในรูป(ตามรูปคือรถบรรทุก)
Lane Designation
34. เลนสำหรับรถบางประเภท
Lane for Specific Types of Vehicles
35. เลนสำหรับรถบรรทุกบนทางด่วน
Lane for Tow Trucks on Expressway
36. เลนส์พิเศษเฉพาะรถบัสเท่านั้น
Exclusive Lane
37. เลนส์ที่ต้องให้รถบัสไปก่อน
Priority Lane for Route Bus
38. เลนสำหรับรถบรรทุกบนทางด่วน
Designated Lane for Tow Trucks on Motorway
39. บังคับทิศทาง เลนส์ไหนไปทางไหน
Lane Direction Designation
40. รถที่จะเลี้ยวขวาให้ตรงไปก่อนค่อยเลี้ยว
Two-Step Right Turn for Mopeds
41. ห้ามเลี้ยวขวา
Small Right Turn for Mopeds
42. กดแตรรถ เพื่อส่งสัญญานให้คันอื่นรู้
Sound Horn

43. กดแตรรถ

Sounding Zone

44. ลดความเร็ว
Slow Down
45. ให้ทางถนนหลักไปก่อน
Give Way
46. หยุดรถ
Stop
47. หยุดให้ทาง
Stop/Give Way
48. ห้ามเดินผ่าน
Closed to Pedestrians
49. ห้ามเดินข้าม
Crossing by Pedestrians Prohibited

 

ป้ายที่ให้ข้อมูลต่างๆ
50. ขี่จักรยานซ้อนคันได้
Abreast Riding Permitted
51. ขับรถบนรางรถไฟได้
Driving on Tracks Permitted
52. จอดรถได้
Parking Permitted
53. หยุดรถได้
Stopping Permitted
54. ให้สิทธิไปก่อน
Right of Way
55. เส้นกลาง
Center Line
56. เส้นหยุด
Stop Line
57. ทางคนเดินข้ามถนน
Pedestrian Crossing
58.ทางจักรยานข้ามถนน
Bicycle Crossing Zone
59. ทางคนเดินและจักรยานข้ามถนน
Pedestrian and Bicycle Crossing Zone
60. พื้นที่ปลอดภัย ให้เพิ่มความระมัดระวัง
Safety Zone
61. ป้ายเตือนล่วงหน้า เกี่ยวกับป้ายในรูป (ตามรูปคือห้ามเข้า เวลา 08:00-20:00 ข้างหน้าอีก 100 เมตร)
Advance Warning

 

เรื่องที่ต้องรู้ก่อนไปเช่ารถขับเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น แบบละเอียด

ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
https://www.police.pref.kanagawa.jp/eng/e_mes/engf1007.htm

เรื่องน่าสนใจ