/ ของขึ้นชื่อ / อัญมณีและเครื่องประดับของขึ้นชื่อที่ยามานาชิ

อัญมณีและเครื่องประดับของขึ้นชื่อที่ยามานาชิ

เมืองโคฟุในจังหวัดยามานาชิ เคยเป็นแหล่งคริสตัลมาก่อน เมืองโคฟุเป็นเมืองที่ผลิตอัญมณีได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น (หนึ่งในสามของการผลิตของประเทศญี่ปุ่น) ภาพที่แสดงเป็นตัวอย่างของอัญมณีแบรนด์ “Koo-fu” ซึ่งเป็นแบรนด์ท้องถิ่นของเมืองโคฟุ เพื่อแสดงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ผู้คนในภูมิภาคนี้ กำลังพยายามที่จะสืบทอดอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมนี้ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป

ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
[email protected]

เรื่องน่าสนใจ