/ ศิลปวัฒนธรรม / เคียวเกน – Kyogen

เคียวเกน – Kyogen

เคียวเกนเป็นศิลปการแสดงซึ่งมีจุดกำเนิดเดียวกับโน แต่โนจะเน้นที่บทเรื่อง,บทเพลงและการฟ้อนรำ ส่วนเคียวเกนนั้นเน้นที่ความขบขันและความบันเทิง

เรื่องน่าสนใจ