/ ชมซากุระ / TOP 10 สุดยอดจุดชมซากุระทั่วประเทศญี่ปุ่น

TOP 10 สุดยอดจุดชมซากุระทั่วประเทศญี่ปุ่น

photos by Tawashi2006 from commons.wikimedia.org/wiki/File:Cherry_blossoms_at_Yoshinoyama_01.jpg( cc by 3.0 )

ทั่วประเทศญี่ปุ่นมีแหล่งชมซากุระที่สวยงามอยู่มากมาย เรียกว่าถ้าไปถูกที่ถูกเวลาก็สามารถชมดอกซากุระบานที่สวยงามได้ทุกที่ แต่มีอยู่ 10 สถานที่ชมซากุระในญี่ปุ่นที่ได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวญี่ปุ่นว่ามีความสวยงามและเป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เรามาดูกันเลยดีกว่าว่า 10 สุดยอดจุดชมซากะระบานอยู่ที่ไหนกันบ้าง

1. บริเวณรอบๆ ปราสาท คุมะโมโตะ ที่ตั้ง:เมืองคุมะโมโตะ จังหวัดคุมะโมโคะ ปราสาทคุมะโตะ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 400 ปีก่อน เป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีแนวรั้วกำแพงหินที่สวยงามในญี่ปุ่น เมื่อถึงฤดูการชมดอกซากุระ จะเปิดให้เข้าชมในเวลากลางคืนด้วย จึงสามารถเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระยามราตรี ไปตามถนนที่ประดับด้วยโคมไฟแล้วท่านก็จะได้ลิ้มรสกับความสุขที่ยากจะหาใดเปรียบ การเดินทาง: ขึ้นรถโดยสารประจำทาง จากสถานีรถไฟ JR คุมะโมโตะ 15 นาที ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน ค่าผ่านประตู: ผู้ใหญ่ 500 เยน/ เด็ก 200 เยน

photos by ThorstenS from commons.wikimedia.org/wiki/File:Castle_in_Inuyama.JPG ( cc by 3.0 )

2. สะพานคินไตเคียว ที่ตั้ง: เมืองอิวะคุนิ จังหวัดยะมะงุจิ สะพาน “คินไตเคียว” เป็นสะพานที่มีรูปร่างแตกต่างจากสะพานทั่วไป ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสามสะพานที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น เมื่อย่างเข้าเดือนเมษายน บริเวณๆสะพานแห่งนี้ จะเต็มไปด้วยสีชมพูของดอกซากุระ งานเทศกาลชมดอกซากุระแห่งสะพาน “คินไตเคียว” จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษาของทุกปี ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนานมาก ในช่วงฤดูชมดอกซากุระ ยามคํ่าคืนจะมีการประดับแสงไฟด้วย กิจกรรมที่พลาดไม่ได้สำหรับที่นี้คือ การล่องเรือชมสะพาน “คินไตเคียว” และดอกซากุระที่บานสะพรั่ง การเดินทาง:ขึ้นรถโดยสารประจำทาง จากสถานีรถไฟฟ้า JR อิวาคุนิ หรือสถานีรถไฟ JR ชินอิวะคุนิ 15 นาที ช่วงเวลาการชมดอกซากุระ: ต้นเดือนเมษายน- กลางเดือนเมษายน ค่าผ่านประตู: ผู้ใหญ่ 300 เยน/ เด็ก 150 เยน

photos by Hiroaki Kaneko from commons.wikimedia.org/wiki/File:錦帯橋の桜 _(Cherry_Blossoms_at_Kintai_Bridge)_06_Apr,_2008_-_panoramio.jpg ( cc by 3.0 )

3. ปราสาทฮิเมจิ ที่ตั้ง: เมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโงะ วัดโฮริวจิ ที่ระนะ และปราสาทฮิเมจิ แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ.1993 ภายในตัวปราสาทนอกจากจะมีทรัพย์สมบัติของชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่ลํ้าค่าเก็บรักษาอยู่แล้ว ยังมีตำนาน และเรื่องเล่าหลงเหลืออยู่อีกมากหมายปราสาท “ฮิเมจิ” ถูกขนานนามว่า เป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปีจะมีการจัดงานชมดอกซากุระ มีการบรรเลงเครื่องดนตรีโกโตะ(จะเข้ญี่ปุ่น)และกลองไทโคะ การเดินทาง : เดินจากสถานีรถไฟ JR ฮิเมจิ 15 นาที ช่วงเวลาชมดอกซากุระ : ต้นเดือนเมษายน-กลางเดือนเมษายน

photos by 663highland from commons.wikimedia.org/wiki/File:090411_Himeji_Castle_Hyogo_pref_Japan01s10.jpg ( cc by 3.0 )

4. ภูเขา โยชิโนะ ที่ตั้ง: โยชิโนะ-โจ จังหวัดนาระ ที่นี่มีต้นซากุระอยู่ถึง 30,000 ต้น มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังมีซากุระมากถึง 200 สายพันธุ์ ทำให้สามารถชื่นชมดอกซากุระได้ตลอดเดือนเมษายน พื้นที่บนภูเขานั้น ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนแต่ละส่วนจะมีช่วงที่ดอกซากุระบานไม่พร้อมกัน ของฝากที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ ขนมที่มีส่วนผสมของดอก และใบซากุระ การเดินทาง: ใกล้สถานีรถไฟโยชิโนะ (รถไฟคินเท็ตสึ สายโยชิโนะ) ช่างเวลาการชมดอกซากุระ: ต้นเดือนเมษายน- ปลายเดือนเมษายน

photos by Tawashi2006 from commons.wikimedia.org/wiki/File:Cherry_blossoms_at_Yoshinoyama_01.jpg( cc by 3.0 )

5. สวนเค็นโรคุเอ็น ที่ตั้ง: เมืองคะนะซะวะ จังหวัดอิชิคะวะ สวนเค็นโรคุเอ็น เป็นหนึ่งในสามสวนที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ภายในมีต้นซากุระ 420 ต้นเมื่อถึงเวลาที่ดอกซากุระบานเต็มที่ จะงดงามมาก นับว่าเป็นฤดูที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด ช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ดอกซากุระบานจะมีการจัดงานเทศกาลชมซากุระขึ้น ซึ่งสามารถเข้าชมได้โดยไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูทั้งยังสามารถชมดอกซากุระยามราตรีได้อีกด้วย “เค็นโรคุเอ็ง คิขุซากุระ” ซึ่งออกดอกซากุระหายากที่มีกลีบมากถึง 300 กลีบของที่นี่ มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก การเดินทาง: ขึ้นรถโดยสารประจำทาง จากสถานีรถไฟ JR คะนะซะวะ 10 นาที ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ต้นเดือนเมษายน- กลางเดือนเมษายน ค่าผ่านประตู: ผู้ใหญ่300/ เด็ก 100 เยน

photos by Kyle Hasegawa from flickr.com/photos/kylehase/3393439440( cc by 2.0 )

6. ทางขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ด้านเมืองโยชิดะ ที่ตั้ง: เมืองฟูจืโยชิดะ จังหวัดยะมะนะชิ ท่านสามารถชมดอกซากุระบนภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงที่สุดในณี่ปุ่น ที่นี่มีซากุระพันธ์ุ “ฟูจิซากุระ” ปลูกอยู่ถึง 2 หมื่นต้น “ฟูจิซากุระ” มีอีกชื่อว่า “มะเมะซากุระ” หรือ “โอโตเมะซากุระ” เป็นซากุระที่มีลำต้น และดอกขนาดเล็ก ดูน่ารัก ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีการจัดงานเทศกาลชมดอกฟูจิซากุระขึ้น การเดินทาง : โดยรถยนต์ จากสถานีรถไฟฟูจิโยชิดะ (รถไฟด่วนสายฟูจิ) 10 นาที ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: กลางเดือนเมษายน- ปลายเดือนเมษายน

photos by Reginald Pentinio from flickr.com/photos/reggiepen/17025277650( cc by 2.0 )

7. สวนสาธารณะ อุเอะโนะ ที่ตั้ง: เขตไทโต กรุงโตเกียว สวนสาธารณะแห่งนี้ เป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว และเป็นสถานที่เลื่องชื่อในการชมดอกซากุระมาตั้งแต่สมัยเอโดะ เนื่องจากเป็นที่ที่ใกล้สุด ที่ชาวโตเกียวสามารถชมซากุระได้ปัจจุบันสวนสาธารณะแห่งนี้ จึงยังคงเป็นที่รักของชาวโตเกียวอยู่อย่างไม่เสื่อมคล้าย เมื่อถึงเทศกาลชมดอกซากุระบาน วันที่แน่นขนัดมากๆ มีคนมาชมถึง 2 แสน 4 หมื่นคน สวนสาธารณะแห่งหาง่าย แม้แต่ชาวต่างชาติก็สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก การเดินทาง: เดินจากสถานีรถไฟ JR อุเอโนะ 1 นาที ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ปลายเดือนมีนาคม- ต้นเดือนเมษายน

photos by Tri Vu Dao from flickr.com/photos/tamaranai/16754926237( cc by 2.0 )

8. จิโดริงะฟูจิ ที่ตั้ง: เขตจิโยดะ กรุงโตเกียว อยู่ใกล้กับพระราชวังอิมพิเรียล และ “นิฮอนบุโดคัน” แม้ว่าจะมีต้นซากุระไม่มากนัก เมื่อเทียบกับที่อื่นๆ แต่ความสวยงามที่ไม่รองใคร วันที่แน่นขนัดมากๆ จะมีคนมาชมถึง 6 หมื่นคน ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ในช่วงเทศกาลชมดอกซากุระจะมีการประดับไฟ ภาพซากุระยามราตรีที่สะท้อนแสงไฟสีฟ้าขาว กระทบลงบนแผ่นนํ้าหน้าพระวังอิมพีเรียลเป็นภาพที่น่าประใจไม่อาจลืม หากเช่าเรือล่องไปตามทางนํ้าของพระราชวัง ชมดอกซากุระ ก็จะโรแมนติกไม่น้อย การเดินทาง: เดินจากสถานีรถไฟใต้ดิน คุดันชิตะ 3นาที ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ปลายเดือนมีนาคม- ต้นเดือนเมษายน

photos by kanegen from flickr.com/photos/kanegen/4528086182( cc by 2.0 )

9. หมู่บ้านซามูไรรอบปราสาทเมือง คาคุโนะ ดาเตะ ที่ตั้ง: เมืองเช็มโบคุ จังหวัดอะกิตะ ที่คาคุโนะ ดาเตะ มีหมู่บ้านซามูไรอยู่ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยื่ยมชมเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี ซากุระที่เลื่องชื่อของที่นี่คือ “ชิดะเระซากุระ” ภาพของ “ชิดะเระซากุระ” ที่ผลิดอกอยู่ในหมู่ซามูไรเก่าแก่ ทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังอยู่ในฉากหนึ่งของภาพยนต์ ซึ่งที่จริงแล้วที่นี่ก็ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครและภาพยนตร์อยู่เรื่อยๆ ต้นซากุระส่วนใหญ่ของที่นี่ปลูกมาตั้งแต่สมัยก่อน บางต้นมีอายุมากกว่า 300 ปี หากได้เดินอยู่ในหมู่บ้านซามูไร ท่ามกลางกลีบดอกซากุระที่โปรยปรายลงมา คงจะรู้สึกเหมือนได้เป็นซามูไรกับเขาด้วย การเดินทาง: เดินจากสถานีรถไฟ JR คะคุโนดะเทะ 20 นาที ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: กลางเดือนเมษายน- ปลายเดือนเมษายน ค่าผ่านประตู: ผู้ใหญ่ 300 เยน / เด็ก 100 เยน

photos by 坂本 洋 from commons.wikimedia.org/wiki/File:Bukeyashiki_Street_in_Kakunodate_20060506.jpg( cc by 3.0 )

10. บริเวณรอบปราสาท ฮิโรซะกิ ที่ตั้ง: เมืองฮิโรซากิ จังหวัดอะโอโมริ มีผู้คนเดินทางมาร่วมเทศกาลชมดอกซากุระของปราสาท “ฮิโรซะกิ” กันล้นหลายมากถึงปีละ 2 ล้านคน ซึ่งมากที่สุดในญี่ปุ่น ในปี ค.ศ.2005 มีถึง 2,500,000 คน งานเทศกาลของที่นี่เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม สาเหตูที่ได้รับความนิยมมาก เป็นเพราะความงดงามของภาพดอกซากุระ ปราสาทและภูเขา “อิวะกิ” นอกจากซากุระพันธ์ทั่วไปอย่าง “โซเมอิโยชิโนะ” แล้ว ยังมีซากุระพันธุ์อื่นๆเช่น “ชิดะเระซากุระ” และ “ยะเอะซากุระ” ให้ได้ชมกันด้วย การเดินทาง: ขึ้นรถโดยสารประจำทางจากสถานีรถไฟ JR ฮิโรซะกิ 15 นาที ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ปลายเดือนเมษายน- ต้นเดือนพฤษภาคม

photos by Yuichi Shiraishi from flickr.com/photos/yisris/5699037384( cc by 2.0 )

เรื่องงอื่นที่น่าสนใจ