/ ท้อปฮิต(Top Hits) / TOP 10 จุดชมซากุระสุดแจ่มของญี่ปุ่น

TOP 10 จุดชมซากุระสุดแจ่มของญี่ปุ่น

ความจริงแล้วซากุระมีกว่า 300 สายพันธุ์ที่แตกต่างกันที่ สี รูปร่าง และช่วงเวลาที่ดอกผลิบานนั้น จะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ดอกซากุระ ทั่วไปเป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า “โซเมอิโยชิโนะ” ซึ่งมีมากที่สุดในญี่ปุ่น จึงถูกขยายพันธุ์ไปทั่วโลกได้ โดยฝีมือของมนุษย์ จากต้นไม้เริ่มแรกเพียงต้นเดียว จะเริ่มผลิดอก เร็วที่สุด ราวกลางเดือนมีนาคมในทองถิ่นในภาคใต้สุดของญี่ปุ่น และจะผลิดอกช้าที่สุด ราวปลายเดือนพฤษภาคมใน ทองถิ่นในภาคเหนือสุด แต่ก็มีบ้างสายพันธุ์ที่ผลิดอกเร็วกว่าหรือช้ากว่า ดังนั้น หากจะว่าไปแล้วเราสามารถพบเห็นซากุระได้ ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งในญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมิถุนายน ดอกซากุระในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นก็คงผลิบานเต็มที่ ในช่วงเวลาเดียวกับเทศกาลสงกรานต์ของไทย

TOP 10 จุดชมซากุระสุดแจ่มของญี่ปุ่น

1. บริเวณรอบๆ ปราสาท คุมะโมโตะ ที่ตั้ง:เมืองคุมะโมโตะ จังหวัดคุมะโมโคะ
ปราสาทคุมะโตะ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 400 ปีก่อน เป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีแนวรั้วกำแพงหินที่สวยในญี่ปุ่น เมื่อถึงฤดูการชมดอกซากุระ จะเปิดให้เข้าชมในเวลากลางคืนด้วย จึงสามารถเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระยามราตรี ไปตามถนนที่ประดับด้วยโคมไฟแล้วท่านก็จะได้ลิ้มรสกับความสุขที่ยากจะหาใดเปรียบ

การเดินทาง: ขึ้นรถโดยสารประจำทาง จากสถานีรถไฟ JR คุมะโมโตะ 15 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน
ค่าผ่านประตู: ผู้ใหญ่ 500 เยน/ เด็ก 200 เยน

2. สะพานคินไตเคียว ที่ตั้ง: เมืองอิวะคุนิ จังหวัดยะมะงุจิ
สะพาน “คินไตเคียว” เป็นสะพานที่มีรูปร่างแตกต่างจากสะพานทั่วไป ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสามสะพานที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น เมื่อย่างเข้าเดือนเมษายน บริเวณๆสะพานแห่งนี้ จะเต็มไปด้วยสีชมพูของดอกซากุระ งานเทศกาลชมดอกซากุระแห่งสะพาน “คินไตเคียว” จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษาของทุกปี ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนานมาก ในช่วงฤดูชมดอกซากุระ ยามคํ่าคืนจะมีการประดับแสงไฟด้วย กิจกรรมที่พลาดไม่ได้สำหรับที่นี้คือ การล่องเรือชมสะพาน “คินไตเคียว” และดอกซากุระที่บานสะพรั่ง

การเดินทาง:ขึ้นรถโดยสารประจำทาง จากสถานีรถไฟฟ้า JR อิวาคุนิ หรือสถานีรถไฟ JR ชินอิวะคุนิ 15 นาที
ช่วงเวลาการชมดอกซากุระ: ต้นเดือนเมษายน- กลางเดือนเมษายน
ค่าผ่านประตู: ผู้ใหญ่ 300 เยน/ เด็ก 150 เยน

3. ปราสาท ฮิเมหยิ ที่ตั้ง: เมืองฮิเมหยิ จังหวัดเฮียวโงะ
วัด “โฮริวหยิ” ที่ระนะ และปราสาท “ฮิเมจิ” แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนป็นมรดกโลกแห่งแรก ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ.1993 ภายในตัวปราสาทนอกจากจะมีทรัพย์สมบัติของชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่ลํ้าค่าเก็บรักษาอยู่แล้ว ยังมีตำนาน และเรื่องเล่าหลงเหลืออยู่อีกมากหมายปราสาท “ฮิเมหยิ” ถูกขนานนามว่า เป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปีจะมีการจัดงานชมดอกซากุระ มีการบรรเลงเครื่องดนตรีโกโตะ(จะเข้ญี่ปุ่น)และกลองไทโคะ

การเดินทาง : เดินจากสถานีรถไฟ JR ฮิเมจิ 15 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ : ต้นเดือนเมษายน-กลางเดือนเมษายน

4. ภูเขา โยชิโนะ ที่ตั้ง: โยชิโนะ-โจ จังหวัดนาระ
ที่นี่มีต้นซากุระอยู่ถึง 30,000 ต้น มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังมีซากุระมากถึง 200 สายพันธุ์ ทำให้สามารถชื่นชมดอกซากุระได้ตลอดเดือนเมษายน พื้นที่บนภูเขานั้น ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนแต่ละส่วนจะมีช่วงที่ดอกซากุระบานไม่พร้อมกัน ของฝากที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ ขนมที่มีส่วนผสมของดอก และใบซากุระ

การเดินทาง: ใกล้สถานีรถไฟโยชิโนะ (รถไฟคินเท็ตสึ สายโยชิโนะ)
ช่างเวลาการชมดอกซากุระ: ต้นเดือนเมษายน- ปลายเดือนเมษายน

5. สวนเค็นโรขุเอ็ง ที่ตั้ง: เมืองคะนะซะวะ จังหวัดอิชิคะวะ
สวน “เค็นโรขุเอ็ง” เป็นหนึ่งในสามสวนที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ภายในมีต้นซากุระ 420 ต้นเมื่อถึงเวลาที่ดอกซากุระบานเต็มที่ จะงดงามมาก นับว่าเป็นฤดูที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ดอกซากุระบาน จะมีการจัดงานเทศกาลชมซากุระขึ้น ซึ่งสามารถเข้าชมได้โดยไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูทั้งยังสามารถชมดอกซากุระยามราตรีได้อีกด้วย “เค็นโรคุเอ็ง คิขุซากุระ” ซึ่งออกดอกซากุระหายากที่มีกลีบมากถึง 300 กลีบของที่นี่ มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก

การเดินทาง: ขึ้นรถโดยสารประจำทาง จากสถานีรถไฟ JR คะนะซะวะ 10 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ต้นเดือนเมษายน- กลางเดือนเมษายน
ค่าผ่านประตู: ผู้ใหญ่300/ เด็ก 100 เยน

6. ทางขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ด้านเมืองโยชิดะ ที่ตั้ง: เมืองฟูจืโยชิดะ จังหวัดยะมะนะชิ
ท่านสามารถชมดอกซากุระบนภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงที่สุดในณี่ปุ่น ที่นี่มีซากุระพันธ์ุ “ฟูจิซากุระ” ปลูกอยู่ถึง 2 หมื่นต้น “ฟูจิซากุระ” มีอีกชื่อว่า “มะเมะซากุระ” หรือ “โอโตเมะซากุระ” เป็นซากุระที่มีลำต้น และดอกขนาดเล็ก ดูน่ารัก ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีการจัดงานเทศกาลชมดอกฟูจิซากุระขึ้น

การเดินทาง : โดยรถยนต์ จากสถานีรถไฟฟูจิโยชิดะ (รถไฟด่วนสายฟูจิ) 10 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: กลางเดือนเมษายน- ปลายเดือนเมษายน

7. สวนสาธารณะ อุอะโนะ ที่ตั้ง: เขตไทโต กรุงโตเกียว
สวนสาธารณะแห่งนี้ เป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว และเป็นสถานที่เลื่องชื่อในการชมดอกซากุระมาตั้งแต่สมัยเอโดะ เนื่องจากเป็นที่ที่ใกล้สุด ที่ชาวโตเกียวสามารถชมซากุระได้ปัจจุบันสวนสาธารณะแห่งนี้ จึงยังคงเป็นที่รักของชาวโตเกียวอยู่อย่างไม่เสื่อมคล้าย เมื่อถึงเทศกาลชมดอกซากุระบาน วันที่แน่นขนัดมากๆ มีคนมาชมถึง 2 แสน 4 หมื่นคน สวนสาธารณะแห่งหาง่าย แม้แต่ชาวต่างชาติก็สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก

การเดินทาง: เดินจากสถานีรถไฟ JR อุเอโนะ 1 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ปลายเดือนมีนาคม- ต้นเดือนเมษายน

8. จิโดริงะฟูจิ ที่ตั้ง: เขตจิโยดะ กรุงโตเกียว
อยู่ใกล้กับพระราชวังอิมพิเรียล และ “นิฮอนบุโดคัน” แม้ว่าจะมีต้นซากุระไม่มากนัก เมื่อเทียบกับที่อื่นๆ แต่ความสวยงามที่ไม่รองใคร วันที่แน่นขนัดมากๆ จะมีคนมาชมถึง 6 หมื่นคน ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ในช่วงเทศกาลชมดอกซากุระจะมีการประดับไฟ ภาพซากุระยามราตรีที่สะท้อนแสงไฟสีฟ้าขาว กระทบลงบนแผ่นนํ้าหน้าพระวังอิมพีเรียลเป็นภาพที่น่าประใจไม่อาจลืม หากเช่าเรือล่องไปตามทางนํ้าของพระราชวัง ชมดอกซากุระ ก็จะโรแมนติกไม่น้อย

การเดินทาง: เดินจากสถานีรถไฟใต้ดิน คุดันชิตะ 3นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ปลายเดือนมีนาคม- ต้นเดือนเมษายน

9. หมู่บ้านซามูไร คะคุโนดะเทะ ที่ตั้ง: เมืองเช็มโบคุ จังหวัดอะกิตะ
ที่ “คะคุโนดะเทะ” มีหมู่บ้านซามูไรอยู่ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยื่ยมชมเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี ซากุระที่เลื่องชื่อของที่นี่คือ “ชิดะเระซากุระ” ภาพของ “ชิดะเระซากุระ” ที่ผลิดอกอยู่ในหมู่ซามูไรเก่าแก่ ทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังอยู่ในฉากหนึ่งของภาพยนต์ ซึ่งที่จริงแล้ว ที่นี่ก็ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละคร และภาพยนตร์ อยู่เนืองๆ ต้นซากุระ ส่วนใหญ่ของที่นี่ปลูกมาตั้งแต่สมัยก่อน บางต้นมีอายุมากกว่า 300 ปี หากได้เดินอยู่ในหมู่บ้านซามูไร ท่ามกลางกลีบดอกซากุระที่โปรยปรายลงมา คงจะรู้สึกเหมือนได้เป็นซามูไรกับเขาด้วย

การเดินทาง: เดินจากสถานีรถไฟ JR คะคุโนดะเทะ 20 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: กลางเดือนเมษายน- ปลายเดือนเมษายน
ค่าผ่านประตู: ผู้ใหญ่ 300 เยน / เด็ก 100 เยน

10. บริเวณรอบปราสาท ฮิโรซะกิ ที่ตั้ง: เมืองฮิโรซากิ จังหวัดอะโอโมริ
มีผู้คนเดินทางมาร่วมเทศกาลชมดอกซากุระของปราสาท “ฮิโรซะกิ” กันล้นหลายมากถึงปีละ 2 ล้านคน ซึ่งมากที่สุดในญี่ปุ่น ในปี ค.ศ.2005 มีถึง 2,500,000 คน งานเทศกาลของที่นี่เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม สาเหตูที่ได้รับความนิยมมาก เป็นเพราะความงดงามของภาพดอกซากุระ ปราสาทและภูเขา “อิวะกิ” นอกจาก “โซเมอิโยชิโนะ” แล้ว ยังมีซากุระพันธุ์อื่นๆเช่น “ชิดะเระซากุระ” และ “ยะเอะซากุระ” ให้ได้ชมกันด้วย

การเดินทาง: ขึ้นรถโดยสารประจำทางจากสถานีรถไฟ JR ฮิโรซะกิ 15 นาที
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ปลายเดือนเมษายน- ต้นเดือนพฤษภาคม

แหล่งที่มา: องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น, "ชมดอกซะคุระที่ญี่ปุ่น"
ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
แหล่งที่มา: องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น, "ชมดอกซะคุระที่ญี่ปุ่น"

เรื่องน่าสนใจ