/ ชุบุ(Chubu) / โทยาม่า(Toyama) / ทาเทยาม่า คุโรเบะ(Tateyama Kurobe Alpine Route) / เขื่อนคุโรเบะ Kurobe Dam

เขื่อนคุโรเบะ Kurobe Dam

เขื่อนคุโรเบะ

photos by Ankur P from flickr.com/photos/ankurp/36534082735(cc by 2.0)

เขื่อนคุโรเบะ(Kurobe Dam) สูง 186 เมตร ซึ่งเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาก่อสร้างนาน 7 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1963 โดยใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าให้แก่ภูมิภาคคันไซ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเส้นทางทาเทยาม่า คุโรเบะ(Tateyama Kurobe Alpine Route)อีกด้วย ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน – กลางเดือนตุลาคมจะมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนทุกวัน ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามภาพหนึ่ง

เขื่อนคุโรเบะครอบคลุมพื้นที่โค้งน้ำของทะเลสาบคุโรเบะ(Kurobe Lake) และสามารถเข้าถึงได้โดยรถบัสจากฝั่งตะวันออก หรือเคเบิ้ลคาร์จากฝั่งตะวันตก นักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่านเขื่อนจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกได้ ใช้เวลาเดินประมาณ 10-15 นาที

ทางทิศตะวันออกของเขื่อนมีบันไดคอนกรีตที่ขึ้นไปยังจุดชมวิวด้านบนสำหรับชมเขื่อนและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ใช้เวลา 15 นาที หรือนั่งรถรางที่วิ่งผ่านอุโมงค์ขึ้นไป

ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน – ต้นเดือนพฤศจิกายน นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมทะเลสาบคุโรเบะ บนระดับความสูงที่สูงที่สุดของทะเลสาบในญี่ปุ่น ใช้เวลา 30 นาที

หมายเหตุ: เขื่อนคุโรเบะ กับรถไฟสายหุบเขาคุโรเบะ(Kurobe Gorge Railway) คนละเส้นทางกัน

วิธีการเดินทาง

เขื่อนคุโรเบะ ตั้งอยู่ประมาณ 1 ใน 3 ของเส้นทางทาเทยาม่า เมื่อเดินทางมาจากฝั่งนากาโน่

จากสถานีรถไฟ JR Shinano-Omachi Station โดยสารรถบัส ประมาณ 1.5 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย 3,000 เยน

จากสถานีรถไฟ Dentetsu Toyama Station จากฝั่งโทยาม่า ใช้เวลา 3.5 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย 8,000 เยน โดยสารรถไฟ บัส เคเบิ้ลคาร์ และกระเช้า

แผนที่เขื่อนคุโรเบะ Kurobe Dam และที่เที่ยวอื่นๆในทาเทยาม่า คุโรเบะ(Tateyama Kurobe Alpine Route)

GPS: 36.566606, 137.666145 เบอร์โทรศัพท์: +81 261-22-0804
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

เรื่องน่าสนใจ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก