/ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในญี่ปุ่น

เที่ยวตามภูมิภาค

ภูมิภาคฮอกไกโด (Hokkaido)

ภูมิภาคชุบุ (Chubu)

ภูมิภาคชิโกกุ (Shikoku)

ภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku)

ภูมิภาคคันไซ (Kansai)

ภูมิภาคคิวชู (Kyushu)

ภูมิภาคคันโต (Kanto)

ภูมิภาคชูโกกุ (Chugoku)

ภูมิภาคโอกินาว่า (Okinawa)