/ สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวตามภูมิภาค

ภูมิภาคฮอกไกโด (Hokkaido)

ภูมิภาคชุบุ (Chubu)

ภูมิภาคชิโกกุ (Shikoku)

ภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku)

ภูมิภาคคันไซ (Kansai)

ภูมิภาคคิวชู (Kyushu)

ภูมิภาคคันโต (Kanto)

ภูมิภาคชูโกกุ (Chugoku)

ภูมิภาคโอกินาว่า (Okinawa)

ประเภทที่เที่ยว

วัด

บ้านพัก

สวนสัตว์

ธรรมชาติ

ศาลเจ้า

ตลาด

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

อุทยานแห่งชาติ

ปราสาท

สวน(Garden)

สวนสนุก

เส้นทาง

พระราชวัง

ปาร์ค(Park)

พิพิธภัณฑ์

ภูเขา

ประวัติศาศตร์

บ่อน้ำร้อน(Onsen)

มรดกโลก(UNESCO)

เกาะ