/ ชิโกกุ(Shikoku) / เอฮิเมะ(Ehime) / มัตสึยาม่า(Matsuyama) / เมืองมัตสึยาม่า(Matsuyama City)

รวมข้อมูลการเที่ยว เมืองมัตสึยาม่า(Matsuyama City)

เมืองมัตสึยาม่า(Matsuyama City)

Photo by RachelH_ from flickr.com/photos/bagelmouse/22220505810/ [CC by 2.0]

ที่เที่ยวในเมืองมัตสึยาม่า(Matsuyama City)มีทั้งหมด 2 ที่

- สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ที่เที่ยวแนะนำ รวมสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำใน เมืองมัตสึยาม่า(Matsuyama City)

ที่เที่ยวแนะนำ

ปราสาทมัตสึยาม่า Matsuyama Castle

ปราสาทมัตสึยาม่า(Matsuyama Castle) เป็น 1 ใน 12 ปราสาทหลังเดิมของญี่ปุ่นที่ยังหลงเหลืออยู่ตั้งแต่ปี…

ที่เที่ยวอื่นๆทั้งหมดใน เมืองมัตสึยาม่า(Matsuyama City)

วัดอิชิเทจิ Ishiteji Temple

วัดอิชิเทจิ(Ishiteji Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของใจกลางเมืองมัตสึยาม่า เป็นวัดลำดับที่…

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก