/ ท้อปฮิต(Top Hits) / จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีในญี่ปุ่นกลาง Central Japan Autumn leaves Spots

จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีในญี่ปุ่นกลาง Central Japan Autumn leaves Spots

จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีในญี่ปุ่นกลาง Central Japan Autumn leaves Spots มีทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่

1.เส้นทางทาเทยาม่าคุโรเบะ(Tateyama Kurobe Alpine Route)
ปลายเดือนกันยายน-ต้นเดือนพฤศจิกายน

เป็นบริเวณตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น(Japan Alps) ซึ่งต้นไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีในช่วงปลายเดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในฤดูใบไม้ร่วงของเทือกเขาทาเทยาม่า(Tateyama Mountain Range)ได้อย่างเพลิดเพลิน

เส้นทางทาเทยาม่าคุโรเบะ

เส้นทางทาเทยาม่าคุโรเบะ

2.หุบเขาคุโรเบะ(Kurobe Gorge)
ปลายเดือนตุลาคม-กลางเดือนพฤศจิกายน

เป็นหุบเขาที่ลึกชัน ล้อมรอบด้วยป่าทึบที่อุดมสมบูรณ์และภูเขาทางทิศเหนือของแอลป์ญี่ปุ่น(Japan Alps) นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางลึกเข้าในไปหุบเขาประมาณ 20 กิโลเมตรเพื่อชมธรรมชาติอันงดงาม โดยการนั่งรถไฟชมวิวสายหุบเขาคุโรเบะ(Kurobe Gorge Railway)

หุบเขาคุโรเบะ

หุบเขาคุโรเบะ

3.หุบเขาโครังเค(Korankei)
กลาง-ปลายเดือนพฤศจิกายน

เป็นหุบเขาที่ใกล้กับนาโกย่า และเป็นจุดนิยมสำหรับชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงของภูมิภาคชุบุ จุดที่สวยที่สุดคือเส้นทางริมแม่น้ำโทโมเอะ(Tomoe River) ทิศตะวันตกและทิศใต้ของภูเขาอิอิโมริ ซึ่งมีสะพานไม้ไทเกะสึเคียว(Taigetsukyo Bridge) สะพานสัญลักษณ์ประจำโครังเคที่เป็นจุดถ่ายภาพที่งดงามนั่นเอง

หุบเขาโครังเค

หุบเขาโครังเค

ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
https://www.insidejapantours.com/experience-japan/i-tp001-22/tateyama-kurobe-alpine-route-/

เรื่องน่าสนใจ