/ คันไซ(Kansai) / ชิงะ(Shiga) / ฮิโกเนะ(Hikone) / ปราสาทฮิโกเนะ Hikone Castle

ปราสาทฮิโกเนะ Hikone Castle

ที่เที่ยวแนะนำ

Photo by Sora from flickr.com/photos/sorarium/8134725999/ [CC by-nd 2.0]

ที่เที่ยวแนะนำ เป็นจุดชมซากุระที่ขึ้นชื่อ

ปราสาทฮิโกเนะ(Hikone Castle) เป็นเพียง 1 ใน 12 ปราสาทแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น ซึ่งไม่ถูกทำลายในยุคศักดินา ตัวปราสาทหลัก คูเมือง กำแพง บ้านรักษาความปลอดภัย และประตู ยังคงอยู่สภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากตัวปราสาทแล้วก็ยังมีประตูต่างๆ กำแพง สวน และอื่นๆอีกหลายอย่างที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีการสร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปราสาท และระบบศักดินาของญี่ปุ่น

ตัวปราสาทมีทั้งหมด 3 ชั้น แต่มีพื้นที่ค่อนข้างเล็ก มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดยการผสมผสานกับสถาปัตยกรรมหลายรูปแบบ ถือปราสาทที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นร่วมกับปราสาทอีก 3 แห่ง ได้แก่ Himejijo, Matsumotojo และ Inuyamajo ชั้นบนสุดของปราสาทสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพเหนือบริเวณปราสาทและเมืองฮิโกเนะ หรือสามารถขึ้นไปบนยอดของปราสาทได้โดยผ่านทางลาดเกลียวของสะพานไม้ นอกจากนี้ยังมีป้อมปราการ ระฆังขนาดใหญ่ที่ใช้ตีบอกเวลาในสมัยก่อน ร้านค้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ประตูใหญ่ของปราสาท

ฐานเนินปราสาทเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ปราสาทฮิโกเนะ(Hikone Castle Museum) ซึ่งเป็นอาคารที่น่าสนใจเนื่องจากบางส่วนมีรูปแบบการสร้างเหมือนปราสาทหลัก สมัยก่อนเคยเป็นหน่วยงานราชการของขุนนาง และได้รับการบูรณะใหม่ในช่วงปี 1980 ภายในมีห้องนิทรรศการแสดงสมบัติของครอบครัวตระกูลต่างๆ อาวุธ เกราะ ชุดกิโมโนะ เครื่องดนตรี และเอกสารอื่นๆ บริเวณรอบๆปราสาทก็คล้ายกับปราสาทแห่งอื่นๆ คือมีต้นซากุระประดับประดาเป็นที่นิยมในการชมดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิ ประมาณต้นเดือนถึงกลางเดือนเมษายนนอกคูเมืองด้านในก็จะเป็นที่ตั้งของสวนเก็นคิวเอน(Genkyuen Garden)

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ค่าใช้จ่าย: 500 เยน (เฉพาะเข้าชมพิพิธภัฑณ์)
เวลาเปิด-ปิด: 8:30-17:00 (เข้าชมก่อน 17:00)
วันปิดทำการ: วันที่ 25-31 ธันวาคม

Photo by T.Kiya from flickr.com/photos/cq-biker/17030842335/ [CC by-sa 2.0]

Photo by Simon Desmarais from fflickr.com/photos/simonippon/16691370931/ [CC by-sa 2.0]

Photo by Takashi Hososhima from flickr.com/photos/htakashi/10250632324/ [CC by-sa 2.0]

การเข้าชม

ค่าเข้าชม: 600 เยน (เข้าชมปราสาท และสวนหย่อม)

1,000 เยน (เข้าชมปราสาท สวนหย่อม และพิพิธภัณฑ์)
เวลาเปิด-ปิด: 8:30-17:30 (เข้าชมก่อน 17:00)
วันปิดทำการ: เปิดทุกวัน

วิธีการเดินทาง

จาก Hikone Station เดินไปทางถนนเส้นหลักประมาณ 15 นาที

แผนที่ปราสาทฮิโกเนะ Hikone Castle และที่เที่ยวอื่นๆในฮิโกเนะ(Hikone)

GPS: 35.276430, 136.251808
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

เรื่องงอื่นที่น่าสนใจ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก