/ ชุบุ(Chubu) / ชิซูโอกะ(Shizuoka) / ฟุจิโนะมิยะ(Fujinomiya) / ศาลเจ้าฟุจิซังเซนเงน Fujisan Sengen Shrine

ศาลเจ้าฟุจิซังเซนเงน Fujisan Sengen Shrine

ที่เที่ยวแนะนำ
ศาลเจ้าฟุจิซังเซนเงน

photos by Izu navi from flickr.com/photos/[email protected]/14821875903(cc by 2.0)

ที่เที่ยวแนะนำ เป็นจุดชมซากุระที่ขึ้นชื่อ

ศาลเจ้าฟุจิซังเซนเงน(Fujisan Sengen Shrine) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของฐานภูเขาไฟฟูจิ มีอายุกว่า 1,000 ปี นับว่าเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค ช่วงต้นปี 1600 โครงสร้างเดิมถูกทำลายลงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เหลือไว้เพียงศาลเจ้าชั้นใน ศาลเจ้าชั้นนอก และประตูหอคอย ศาลเจ้าชั้นในมีโครงสร้างเป็นเอกลักษณ์ 2 ชั้น ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมเซนเงน

บริเวณรอบๆศาลเจ้าเต็มไปด้วยต้นซากุระกว่า 500 ต้น ซึ่งจะบานในช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน และมีเส้นทางที่ใช้สำหรับเทศกาลขี่ม้ายิงธนูที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 พฤษภาคม นอกจากนี้ยังมีพิธีใหญ่เปิด-ปิดฤดูกาลปีนภูเขาไฟฟูจิในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม และต้นเดือนกันยายน

จากศาลเจ้าแห่งนี้มีเส้นทางการปีนเขาไปสู่ยอดเขา แต่นักปีนเขาส่วนใหญ่จะเริ่มปีนจาก Fujinomiya 5th Station ปีนขึ้นไปประมาณ 6-12 ชั่วโมง ยอดเขาเป็นที่ตั้งของโอคุมิยะ(Okumiya) พื้นที่ด้านในสุดของศาลเจ้าฟุจิซังเซนเงน ครอบคลุมปล่องภูเขาไฟ และบริเวณทั้งหมดเหนือสถานีที่ 8(8th Station)

 

การเข้าชม

ค่าเข้าชม: ฟรี
เวลาเปิด-ปิด: เดือนเมษายน-กันยายน 5:00-20:00
เดือนมีนาคม-ตุลาคม 5:30-19:30
เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 6:00-19:00
วันปิดทำการ: เปิดทุกวัน

วิธีการเดินทาง

จาก Fujinomiya Station เดินไปประมาณ 10-15 นาที

จาก Fujinomiya Station โดยสารรถบัส Miya sightseeing bus (5-10 นาที 200 เยน บัสออกทุกๆ 1-2 ชั่วโมง)

เรื่องงอื่นที่น่าสนใจ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก