/ คันไซ(Kansai) / นารา(Nara) / โตซุคาวะ(Totsukawa) / โตซุคาวะ ออนเซน Totsukawa Onsen
แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

โตซุคาวะ ออนเซน Totsukawa Onsen

โตซุคาวะ ออนเซน

photo by Soica2001 (talk) From commons.wikimedia.org/wiki/File:Totsukawa_spa_town_2011.JPG( cc by public domain )


โตซุคาวะ ออนเซน (Totsukawa Onsen)เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น แต่ 96% ของพื้นที่ทั้งหมดนั้นเป็นป่าเขาและแม่น้ำลำห้วย ทำให้เป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติกว้างใหญ่ และสวยงามมาก มีเส้นทางแสวงบุญที่คนญี่ปุ่นนิยมกันอยู่หลายเส้นทาง โดยเฉพาะเส้นทางของเทือกเขา Kii ซึ่งได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ด้วย นอกจากนี้ก็ยังเป็นแหล่งออนเซนที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของชาวญี่ปุ่น

หมู่บ้านโตซุคาวะ(Totsukawa -cho)ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในพื้นที่ของจังหวัดนารา(Nara)แต่ยังไม่มีระบบรถไฟเข้าถึง โดยจะมีป้ายจอดรถบัสที่มาถึงบริเวณกลางหมู่บ้านในโซนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะมีทั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จุดแช่ออนเซนเท้า โรงอาบน้ำออนเซนสาธารณะ โรงแรมแบบเรียวกัง ร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆใกล้ๆกับป้ายจอดรถบัส แต่ถ้าออกจากใจกลางหมู่บ้านแค่นิดเดียวก็จะเป็นบรรยากาศของชนบทที่เต็มไปด้วยแม่น้ำ ลำธารและป่าเขาแล้ว

สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆรอบๆหมู่บ้านโตซุคาวะนอกจากการแช่ออนเซน เช่น สะพานทานิเซะ(Tanize Bridge)เป็นสะพานแขวนข้ามภูเขาสำหรับคนเดินชมวิวที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น มีความยาว 297 เมตร สูง 54 เมตร เชื่อมต่อระหว้างหมู่บ้าน Uenochi กับหมู่บ้าน Tanize และน้ำตกสะสะโนตากิ(Sasanotaki) ที่มีความสูงถึง 32 เมตรมีลักษณะเป็นเส้นเรียว สูงยาว เหมือนต้นไผ่จนเป็นที่มาของฉายาน้ำตกไผ่

นอกจากนี้ก็จะมีศาลเจ้าทามะกิ(Tamaki Shrine)ที่สร้างอยู่บนยอดของภูเขาทามะกิ(Mt. Tamaki)ที่มีความสูงถึง 1,760 เมตร โดยมีต้นสนขนาดใหญ่เก่าแก่ล้อมรอบอยู่มากมาย และหลายๆต้นในนั้นมีอายุมากกว่าพันปีแล้ว อีกทั้งศาลเจ้านี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางแสวงบุญที่ได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ด้วย

 


วิธีการเดินทาง

การเดินทางมาที่หมู่บ้านโตซุคาวะ(Totsukawa -cho)นั้นจะต้องใช้บริการรถบัสสาธารณะหรือขับรถมาเองเท่านั้น ซึ่งเส้นทางรถบัสที่ผ่านหมู่บ้านนี้เป็นเส้นทางรถบัสที่ยาวที่สุดของญี่ปุ่น โดยมีจุดเริ่มต้นที่สถานีรถไฟ Yamato-Yagi station ของจังหวัดนารา(Nara) แล้วไปสิ้นสุดที่สถานี JR Kise station ของจังหวัดวาคายาม่า(Wakayama)โดยมีรถบัสวิ่งน้อยมากจะต้องเช็คเวลาดีๆ

แผนที่โตซุคาวะ ออนเซน Totsukawa Onsen และที่เที่ยวอื่นๆในโตซุคาวะ(Totsukawa)

GPS: 33.991717, 135.792682
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก