/ ข่าวสาร(News) / พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2016

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2016

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2016

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2016

พยากรณ์การเปลี่ยนสีของใบไม้พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2016 อัพเดตล่าสุดวันที่ 7 กันยายน 2016

LIVE! รายงานสดของสถานการณ์ใบไม้เปลี่ยน ของพื้นที่ต่างๆ อัพเดตทุกวันจะมีให้ดูหลายเว็บเลยแต่จะเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ก็เข้าใจได้ง่ายๆจากสัญญลักษณ์ของสีใบไม้เลย เช่น weathernews.jp กับ yahoo.jp และ kouyou.nihon-kankou

 

พยากรณ์ใบไม้ญี่ปุ่นประจำปี-2016

พยากรณ์ใบไม้ญี่ปุ่นประจำปี 2016 ข้อมูลจาก weathernews.jp

 

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีปี 2016 แบ่งพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นจากบนลงล่าง

ช่วงเวลาพีคเฉลี่ย พยากรณ์ปี 2016 การเปลี่ยนแปลง
Sapporo ปลายเดือนตุลาคม ปลายเดือนตุลาคม เหมือนเดิม
Asahikawa ปลายเดือนตุลาคม ปลายเดือนตุลาคม เหมือนเดิม
Obihiro ปลายเดือนตุลาคม กลางเดือนตุลาคม ช้ากว่าเดิม
Kushiro กลางเดือนตุลาคม กลางเดือนตุลาคม เหมือนเดิม
Muroran ต้นเดือนพฤศจิกายน ต้นเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Hakodate ปลายเดือนตุลาคม ปลายเดือนตุลาคม เหมือนเดิม
Sendai ปลายเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน ช้ากว่าเดิม
Aomori ต้นเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน เร็วกว่าเดิม
Akita ต้นเดือนพฤศจิกายน ต้นเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Morioka กลางเดือนพฤศจิกายน ต้นเดือนพฤศจิกายน ช้ากว่าเดิม
Yamakata ปลายเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน ช้ากว่าเดิม
Fukushima กลางเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Niigata กลางเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Toyama ปลายเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน ช้ากว่าเดิม
Kanazawa ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Fukui ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Tokyo ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Mito กลางเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Utsunomiya กลางเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Maebashi ต้นเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม เหมือนเดิม
Kumagai ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Choshi ต้นเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม เร็วกว่าเดิม
Yokohama ต้นเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม เหมือนเดิม
Kofu ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Nagano ต้นเดือนพฤศจิกายน ต้นเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Nagoya กลางเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เร็วกว่าเดิม
Shizuoka กลางเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม ช้ากว่าเดิม
Gifu กลางเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เร็วกว่าเดิม
Tsu ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Osaka ต้นเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม เหมือนเดิม
Hikone ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Kyoto ปลายเดือนพฤศจิกายน ต้นเดือนธันวาคม เร็วกว่าเดิม
Kobe ปลายเดือนพฤศจิกายน ต้นเดือนธันวาคม เร็วกว่าเดิม
Nara ต้นเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน เร็วกว่าเดิม
Wakayama ปลายเดือนพฤศจิกายน ต้นเดือนธันวาคม เร็วกว่าเดิม
Hiroshima กลางเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Okayama ต้นเดือนธันวาคม ปลายเดือนพฤศจิกายน ช้ากว่าเดิม
Matsue กลางเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เร็วกว่าเดิม
Tottori ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Shimoneseki ปลายเดือนพฤศจิกายน ต้นเดือนธันวาคม เร็วกว่าเดิม
Takamatsu กลางเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Tokushima ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Matsuyama ต้นเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม เหมือนเดิม
Kochi ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Fukuoka ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Beppu ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Nagasaki ต้นเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม เหมือนเดิม
Saga ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Kumamoto ต้นเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม เหมือนเดิม
Miyazaki ต้นเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม เหมือนเดิม
Kagoshima ต้นเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม ช้ากว่าเดิม

 

 

เรื่องน่าสนใจ