/ ข่าวสาร(News) / เส้นทางเจแปนแอลป์ เปิดให้บริการทุกเส้นทางวันที่ 15 เมษายนนี้
แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

เส้นทางเจแปนแอลป์ เปิดให้บริการทุกเส้นทางวันที่ 15 เมษายนนี้

เส้นทางเจแปนแอลป์ เปิดให้บริการทุกเส้นทางวันที่ 15 เมษายนนี้

เส้นทางเจแปนแอลป์ เปิดให้บริการทุกเส้นทางวันที่ 15 เมษายนนี้


ในช่วงฤดูหนาวนั้น เส้นทางเส้นทาง “เจแปนแอลป์ ทาเตยาม่า-คุโรเบะ” จะปิดให้บริการและส่วนใหญ่จะเปิดประมาณเดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน ในปีนี้ก็เช่นกัน จะเริ่มเปิดเส้นทางบางส่วน (เด็นเทสึโทยาม่า – มิดางะฮาระ) ให้เริ่มใช้ในวันที่ 10 เมษายน 2017 และเปิดครบทุกเส้นทาง (เด็นเทสึโทยาม่า – ชินาโน่โอมัตจิ) ในวันที่ 15 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2017

 

แบ่งเปิดเป็น 2 ช่วง

แบ่งเปิดเป็น 2 ช่วง

 

 

สุดยอดการท่องเที่ยว“หลังคาแห่งญี่ปุ่น”บน”เส้นทางเจแปนแอลป์ ทาเตยาม่า-คุโรเบะ” จะพาคุณข้ามเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าและยานพาหนะไม่ซ้ำแบบ,ชมปริมาณน้ำมหาศาล จาก”เขื่อนคุโรเบะ”เทือกเขาทาเตยามะสูง 3,000 ม.พบสนพันปี,น้ำตกสูง,พืชที่ราบสูง,บึงสีหยกและใบไม้ผลัดสีเชิญสัมผัส”กำแพงหิมะ” สูง20ม.อันเย็นเฉียบและบันทึกภาพหิมะสีขาวจ้าตัดสีฟ้าใสๆกลับไปฝากเพื่อนๆให้ระลึกถึงความสุขในการท่องเที่ยวครั้งนี้ได้ไม่ลืมเลือน

เจแปนแอลป์ ทาเตยาม่า-คุโรเบะ

เจแปนแอลป์ ทาเตยาม่า-คุโรเบะ