/ ชูโกกุ(Chugoku) / ชิมาเนะ(Shimane) / เหมืองเงินอิวามิ(Iwami ginzan)

รวมข้อมูลการเที่ยว เหมืองเงินอิวามิ(Iwami ginzan)

เหมืองเงินอิวามิ(Iwami ginzan)

Photo by u dou from flickr.com/photos/[email protected]/35864721455/ [CC by-nd 2.0]

เหมืองเงินอิวามิ(Iwami Ginzan) เป็นเหมืองประวัติศาสตร์ในภูเขาของเมืองโอดะ(Oda city) จังหวัดชิมาเนะ(Shimane) ถูกค้นพบในต้นศตวรรษที่ 16 และมีการทำเหมืองเกือบ 400 ปี นับเป็นเหมืองที่โดดเด่นที่สุดในญี่ปุ่น
การอนุรักษ์และฟื้นฟูสถานที่ประวัติศาสตร์เหมืองเงินอิวามิ เริ่มต้นมากว่า 50 ปี โดยชาวบ้านในท้องถิ่น ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด และในที่สุดประเทศญี่ปุ่นให้ชื่อว่าเป็นพื้นที่มรดกโลกในเดือนกรกฎาคม 2007
จุดท่องเที่ยวหลักจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1.เหมืองเงิน(Silver Mine) ประกอบด้วย ปล่องเหมืองและซากปรักหักพัง และศาลเจ้ากับวัด
2.เมืองโอโมริ(Omori Town) ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ บ้านพักอาศัยทางประวัติศาสตร์ และศาลเจ้ากับวัด
3.เมืองออนเซ็นยูโนซึ(Yunotsu)และเมืองใกล้เคียง ประกอบด้วย ท่าเรือหินโอคิโดมาริ(Okidomari) เป็นเมืองท่าที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ทำเหมืองด้วยเส้นทางเดินป่าที่ไปสู่ซากปรักหักพังของปราสาท

ที่เที่ยวในเหมืองเงินอิวามิ(Iwami ginzan)มีทั้งหมด 3 ที่

- สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ที่เที่ยวอื่นๆทั้งหมดใน เหมืองเงินอิวามิ(Iwami ginzan)

ออนเซ็นยูโนซึ Yunotsu Onsen

ออนเซ็นยูโนซึ(Yunotsu Onsen) ตั้งอยู่แถวๆด้านทิศตะวันตกของพื้นที่เหมืองเงินอิวามิ(Iwami ginzan) ภายในจังหวัดชิมาเนะ(Shimane)…

เมืองโอโมริ Omori Town

เมืองโอโมริ(Omori)ตั้งอยู่ริมแม่น้ำในหุบเขาทางทิศเหนือของเหมืองอิวามิ(Iwami Ginzan) ในจังหวัด ชิมาเนะ(Shimane)…

เหมืองเงิน Iwami Ginzan Silver Mine

เหมืองเงินอิวามิ(Iwami Ginzan) ตั้งอยู่ภายในจังหวัดชิมาเนะ(Shimane) นับว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของญี่ปุ่น…

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก