/ ชิโกกุ(Shikoku) / โคจิ(Kochi)

รวมข้อมูลการเที่ยว โคจิ(Kochi)

โคจิ(Kochi)

Photo by YONKO OMEYAMA from flickr.com/photos/omeyamapyonta/11040268424/ [CC by-nd 2.0]

โคจิ(Kochi) ตั้งอยู่ในภูมิภาคชิโกกุ เมืองหลักคือ เมืองโคจิ ผู้ก่อสร้างจังหวัดคือ Tosa ซึ่ง Tosa และSakamoto Ryoma มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในปลายสมัยเอโดะ

ของขึ้นชื่อใน โคจิ(Kochi) - ปลาโอย่างของจังหวัดโคจิ Katsuo no Tataki
พื้นที่ต่างๆใน โคจิ(Kochi) - ตัวเมืองโคจิ(Kochi City)

ที่เที่ยวในโคจิ(Kochi)มีทั้งหมด 4 ที่

- สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ที่เที่ยวแนะนำ รวมสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำใน โคจิ(Kochi)

ปราสาทโคจิ
ที่เที่ยวแนะนำ

ปราสาทโคจิ Kochi Castle

ปราสาทโคจิ(Kochi Castle) เป็น 1 ใน 12 ปราสาทหลังเดิมของประเทศญี่ปุ่น ที่รอดจากสงครามและภัยพิบัติอื่นๆ…
ภูเขาโกไดซัง
ที่เที่ยวแนะนำ

ภูเขาโกไดซัง Mount Godaisan

ภูเขาโกไดซัง(Mount Godaisan) เป็นภูเขาเล็กๆทางทิศตะวันออกของเมืองโคจิ ชื่อของภูเขาแห่งนี้ตั้งตามชื่อของพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากประเทศจีน…
ปราสาทโคจิ

ปราสาทโคจิ Kochi Castle ที่เที่ยวแนะนำ

ปราสาทโคจิ(Kochi Castle) เป็น 1 ใน 12 ปราสาทหลังเดิมของประเทศญี่ปุ่น ที่รอดจากสงครามและภัยพิบัติอื่นๆ…

ภูเขาโกไดซัง

ภูเขาโกไดซัง Mount Godaisan ที่เที่ยวแนะนำ

ภูเขาโกไดซัง(Mount Godaisan) เป็นภูเขาเล็กๆทางทิศตะวันออกของเมืองโคจิ ชื่อของภูเขาแห่งนี้ตั้งตามชื่อของพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากประเทศจีน…

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก