/ โทโฮคุ(Tohoku) / อาโอโมริ(Aomori) / เมืองอาโอโมริ(Aomori City)

รวมข้อมูลการเที่ยว เมืองอาโอโมริ(Aomori City)

เมืองอาโอโมริ(Aomori City)

เมืองอาโอโมริ(Aomori City) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของเกาะฮอนชู เดิมเคยเป็นเมืองท่าที่ใช้เป็นจุดต่อเรือเฟอร์รี่เพื่อเดินทางไปยังฮอกไกโด แต่ปัจจุบันเหลือเพียงเรือเฟอร์รี่สำหรับรถยนต์ อุโมงค์รถไฟใต้น้ำ Seikan หรืออาจจะโดยสารเครื่องบินราคาต่ำ
เมืองอาโอโมริเป็นที่รู้จักกันดีของเทศกาลเนพูตะ มัตสึริ ซึ่งจะจัดขึ้นในฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี

ที่เที่ยวในเมืองอาโอโมริ(Aomori City)มีทั้งหมด 6 ที่

- สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ที่เที่ยวแนะนำ รวมสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำใน เมืองอาโอโมริ(Aomori City)

ที่เที่ยวแนะนำ

ตลาดปลาฟูรุคาวะ Furukawa Fish Market

ตลาดปลาฟูรุคาวะ(Furukawa Fish Market หรือ Aomori Gyosai Center) เป็นตลาดปลาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอาโอโมริ…

ที่เที่ยวอื่นๆทั้งหมดใน เมืองอาโอโมริ(Aomori City)

เรืออนุสรณ์ฮักโกดามารุ Hakkodamaru Memorial Ship

เรืออนุสรณ์ฮักโกดามารุ(Hakkodamaru Memorial Ship) เดิมเคยเป็นเรือข้ามฟากระหว่างเกาะฮอนชูและเกาะฮอกไกโด โดยออกจากท่าเรืออาโอโมริ…

พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ Nebuta Warasse

พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ(Nebuta Warasse หรือ Nebuta no ie Wa Rasse) มีอาคารภายนอกปกคลุมด้วยแผ่นโลหะสีแดงมีความโดดเด่น…

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาโอโมริ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาโอโมริ Aomori Museum of Art

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาโอโมริ(Aomori Museum of Art หรือ Aomori Kenritsu Bijutsukan) เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานศิลปะสมัยใหม่ โดยอาคารนิทรรศการถาวรและชั่วคราวถูกออกแบบมาให้คล้ายคลึงกับอาคารของพื้นที่ทางโบราณคดีซานนาอิ…

ตลาดปลาอาอูกะ Auga Fish Market

ตลาดปลาอาอูกะ(Auga Fish Market หรือ Auga Shinsen Ichiba)  ตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินของอาคารศูนย์การค้า Auga Festival City ภายในตลาดเรียงรายไปด้วยแผงจำหน่ายอาหารทะเลทุกประเภท…

พื้นที่ทางโบราณคดีซานนาอิ มารุยาม่า

พื้นที่ทางโบราณคดีซานนาอิ มารุยาม่า Sannai Maruyama

พื้นที่ทางโบราณคดีซานนาอิ มารุยาม่า(Sannai Maruyama Archaeological Site) มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดและยังคงเก็บรักษาไว้จากสมัยโจม่อน(Jomon…

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก