/ โทโฮคุ(Tohoku) / อาโอโมริ(Aomori)

รวมข้อมูลการเที่ยว อาโอโมริ(Aomori)

อาโอโมริ(Aomori)

อาโอโมริ(Aomori) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัดโทโฮคุ บนเกาะฮอนชู เมืองหลัก คือ อาโอโมริ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ ปราสาทอันงดงามที่เป็นจุดชมดอกซากุระในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

ที่เที่ยวในอาโอโมริ(Aomori)มีทั้งหมด 19 ที่

- สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ที่เที่ยวแนะนำ รวมสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำใน อาโอโมริ(Aomori)

ที่เที่ยวแนะนำ

ตลาดปลาฟูรุคาวะ Furukawa Fish Market

ตลาดปลาฟูรุคาวะ(Furukawa Fish Market หรือ Aomori Gyosai Center) เป็นตลาดปลาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอาโอโมริ…
ปราสาทฮิโรซากิ
ที่เที่ยวแนะนำ

ปราสาทฮิโรซากิ Hirosaki Castle

ปราสาทฮิโรซากิ(Hirosaki Castle) ถูกสร้างขึ้นในปี 1611 โดยตระกูลซูการุ โครงสร้างปราสาทมีทั้งหมด…
ศูนย์ศิลปะโทวาดะ
ที่เที่ยวแนะนำ

ศูนย์ศิลปะโทวาดะ Towada Art Center

ศูนย์ศิลปะโทวาดะ(Towada Art Center) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสะมัยในเมืองโทวาดะ ตั้งอยู่บนเส้นทางระหว่าง…
ภูเขาฮักโกดะ
ที่เที่ยวแนะนำ

ภูเขาฮักโกดะ Mount Hakkoda

ภูเขาฮักโกดะ(Mount Hakkoda) เป็นกลุ่มยอดภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองอาโอโมริ(Aomori)และทะเลสาบโทวาดะ(Lake…
แม่น้ำโทวาดะ
ที่เที่ยวแนะนำ

แม่น้ำโทวาดะ Lake Towada

แม่น้ำโทวาดะ(Lake Towada) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะหลักของประเทศญี่ปุ่น…
ลำธารโออิราเซะ
ที่เที่ยวแนะนำ

ลำธารโออิราเซะ Oirase Stream

ลำธารโออิราเซะ(Oirase Stream) เป็นลำธารจากภูเขาที่งดงามในจังหวัดอาโอโมริ ซึ่งเป็นจุดชมใบไม้ร่วงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น…
ภูเขาโอโซเรซัง
ที่เที่ยวแนะนำ

ภูเขาโอโซเรซัง Mount Osorezan

ภูเขาโอโซเรซัง(Mount Osorezan) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 ของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ร่วมกับโคยะซัง(Koyasan)…

ตลาดปลาฟูรุคาวะ Furukawa Fish Market ที่เที่ยวแนะนำ

ตลาดปลาฟูรุคาวะ(Furukawa Fish Market หรือ Aomori Gyosai Center) เป็นตลาดปลาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอาโอโมริ เช่นเดียวกันกับตลาดปลาอาอูกะ(Auga…

ศูนย์ศิลปะโทวาดะ

ศูนย์ศิลปะโทวาดะ Towada Art Center ที่เที่ยวแนะนำ

ศูนย์ศิลปะโทวาดะ(Towada Art Center) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสะมัยในเมืองโทวาดะ ตั้งอยู่บนเส้นทางระหว่าง…

ภูเขาฮักโกดะ

ภูเขาฮักโกดะ Mount Hakkoda ที่เที่ยวแนะนำ

ภูเขาฮักโกดะ(Mount Hakkoda) เป็นกลุ่มยอดภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองอาโอโมริ(Aomori)และทะเลสาบโทวาดะ(Lake…

แม่น้ำโทวาดะ

แม่น้ำโทวาดะ Lake Towada ที่เที่ยวแนะนำ

แม่น้ำโทวาดะ(Lake Towada) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะหลักของประเทศญี่ปุ่น แม่น้ำแห่งนี้เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่นิยมที่สุดแห่งหนึ่ง…

ลำธารโออิราเซะ

ลำธารโออิราเซะ Oirase Stream ที่เที่ยวแนะนำ

ลำธารโออิราเซะ(Oirase Stream) เป็นลำธารจากภูเขาที่งดงามในจังหวัดอาโอโมริ ซึ่งเป็นจุดชมใบไม้ร่วงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น…

ปราสาทฮิโรซากิ

ปราสาทฮิโรซากิ Hirosaki Castle ที่เที่ยวแนะนำ

ปราสาทฮิโรซากิ(Hirosaki Castle) ถูกสร้างขึ้นในปี 1611 โดยตระกูลซูการุ โครงสร้างปราสาทมีทั้งหมด 3 ชั้น ประกอบด้วย…

ภูเขาโอโซเรซัง

ภูเขาโอโซเรซัง Mount Osorezan ที่เที่ยวแนะนำ

ภูเขาโอโซเรซัง(Mount Osorezan) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 ของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ร่วมกับโคยะซัง(Koyasan)…

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก