/ ข่าวสาร(News) / งานเทศกาลทุ่งดอกโคเชีย 2017 ต้นเดือน-กลางเดือนตุลาคมนี้
แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

งานเทศกาลทุ่งดอกโคเชีย 2017 ต้นเดือน-กลางเดือนตุลาคมนี้

งานเทศกาลทุ่งดอกโคเชีย 2017

งานเทศกาลทุ่งดอกโคเชีย 2017


ในเดือนตุลาคมนี้ จะมีงานเทศกาลทุ่งดอกโคเชีย 2017 ที่สวนฮิตาชิซีไซด์ปาร์ค ดอกโคเชียจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงทั้งหมด ซึ่งจะมองเห็นเป็นเนินเขาสลับไปมา สามารถเดินเล่นได้เรื่อยๆ เพราะจะมีทางเดินที่จัดทำไว้ให้ บางช่วงก็จะมีจุดแวะพักถ่ายรูปด้วย นอกจากต้นโคเชียแล้ว ยังมีดอกคอสมอสด้วยที่บานในช่วงเดียวกัน

งานเทศกาลทุ่งดอกโคเชีย
ต้นเดือน-กลางเดือนตุลาคม 2017
ที่สวน Hitachi Seaside Park

ดูข้อมูลและวิธีเดินทางไปที่สวนฮิตาชิ >> https://www.talonjapan.com/hitachi-seaside-park/