/ ชมซากุระ / จุดชมซากุระในมัตสึโมโตะ Matsumoto Hanami Spots

จุดชมซากุระในมัตสึโมโตะ Matsumoto Hanami Spots

photos by KimonBerlin from commons.wikimedia.org/wiki/File:Matsumoto_Castle_(7423765790).jpg( cc by 2.0 )

Top 4 จุดชมซากุระในมัตสึโมโตะ(Matsumoto Hanami Spots) ซึ่งดอกซากุระจะบานเต็มที่ในช่วงกลางเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปี

1.ปราสาทมัตสึโมโตะ(Matsumoto Castle)

การเดินทาง: จากสถานี Matsumoto Station เดินไปประมาณ 15 นาที
ค่าใช้จ่าย: 610 เยน(พื้นที่ภายใน)
เวลาเปิด-ปิด: 8:30-17:00

ปราสาทมัตสึโมโตะ เป็นหนึ่งในปราสาทดั้งเดิมที่สวยงามที่่สุดของประเทศญี่ปุ่น บริเวณรอบๆเต็มไปด้วยต้นซากุระกว่า 300 ต้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าสู่พื้นที่ภายใน

photos by KimonBerlin from commons.wikimedia.org/wiki/File:Matsumoto_Castle_(7423765790).jpg( cc by 2.0 )

2.สวนโคโบยามะ(Koboyama Park)

การเดินทาง: จากสถานี Matsumoto Station โดยสารรถบัสไปทางทิศใต้ ประมาณ 15 นาที
ค่าใช้จ่าย: ฟรี

สวนโคโบยามะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองมัตสึโมโตะ บนเนินเขาที่เป็นเอกลักษณ์ ด้านบนปกคลุมด้วยต้นซากุระกว่า 2,000 ต้น นอกจากนี้ยังสามารถชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นและตัวเมืองได้อย่างชัดเจน

3.สวนโจยามะ(Joyama Park)

การเดินทาง: จากสถานี Matsumoto Station โดยสารรถบัสไปทางทิศเหนือประมาณ 20 นาที
ค่าใช้จ่าย: ฟรี

เป็นสวนสาธารณะขนาดกลาง ตั้งอยู่บนเนินเขาทางทิศเหนือของศูนย์กลางเมืองมัตสึโมโตะ ปลูกต้นซากุระไว้มากมาย ซึ่งจะผลิดอกในช่วงกลางเดือนเมษายน

photos by Phronimosx from commons.wikimedia.org/wiki/File:Niimi_city.jpg( cc by 3.0 )

4.สวนเทือกเขาแอลป์(Alps Park)

การเดินทาง: จากสถานี Matsumoto Station โดยสารรถบัสไปทางทิศเหนือประมาณ 20 นาที
ค่าใช้จ่าย: ฟรี

ตั้งอยู่บนเนินเขาเดียวกันกับสวนโจยามะ(หมายเลข 3) เป็นสวนสาธารณะที่กว้างขวาง ประดับด้วยต้นซากุระเป็นหย่อมๆ ในวันฟ้าโปร่งจะมองเห็นเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน

 

เรื่องงอื่นที่น่าสนใจ