/ ข่าวสาร(News) / เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ที่นาโงย่า

เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ที่นาโงย่า

เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination

เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination


เทศกาล Nabana no Sato Winter Illumination เป็นหนึ่งในเทศกาลแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีไฟประดับมากกว่า 8.5 ล้านดวงภายในสวนดอกไม้ ภายในสวนจะมีการประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงาม มีทั้งทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่นำไฟสีฟ้ามาตกแต่งให้ดูเหมือนทะเล นอกจากนี้ยังมีอุโมงค์ดวงไฟและจุดชมวิวที่สามารถขึ้นลิฟท์ไปด้านบน เมื่อมองลงมาจะเห็นสวนที่ประดับไฟเป็นมุมกว้าง เป็นอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้เลย

เทศกาลเริ่มวันที่ 24 ตุลาคม 2558 – 8 พฤษภาคม 2016
เปิด 9.00น. – 21:00 (ปิด 22.00 ในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าเข้าชม: 2100 เยน

 

เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ที่นาโงย่า

เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ที่นาโงย่า


เรื่องน่าสนใจ