/ คันไซ(Kansai) / เฮียวโงะ(Hyogo) / คิโนซาคิ(Kinosaki) / วัดออนเซ็นจิ Onsenji Temple

วัดออนเซ็นจิ Onsenji Temple

Photo by 663highland from commons.wikimedia.org/wiki/File:Onsenji_Kobe01s3200.jpg [CC by-sa 3.0]

วัดออนเซ็นจิ(Onsenji Temple) ตั้งอยู่บนภูเขาทางทิศตะวันตกของเมืองคิโนซาคิ สมบัติที่สำคัญของวัดคือพระพุทธรูปคันนอน 11 เศรียร(eleven headed Kannon Buddha) สูง 2 เมตร ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้ชมในทุกๆ 33 ปี ระยะเวลาเปิดให้ชมเพียง 3 ปี (ในอนาคตจะเปิดให้ชมในวันที่ 23 เมษายน 2018 – 24 เมษายน 2012) และในวันที่ 23-24 เมษายน ช่วงเทศกาลออนเซ็นมัตสุริเป็นประจำทุกปี

ใกล้กับห้องโถงใหญ่เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะคิโนซาคิ(Kinosaki Art Museum) ภายในจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และสมบัติอื่นๆของวัด บริเวณสถานีเคเบิ้ลคาร์คิโนซากิ เป็นจุดชมวิวแห่งหนึ่งที่สามารถมองเห็นยอดเขา

เคเบิ้ลคาร์
ค่าใช้จ่าย: ไปกลับถึงยอดเขา 900 เยน
ไปกลับถึงสถานี Onsenji เท่านั้น 560 เยน
เวลาเปิด-ปิด: 9:10-17:10 (เคเบิ้ลคาร์ออกทุกๆ 20 นาที)
วันปิดทำการ: วันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

การเข้าชม

ค่าเข้าชม: 400 เยน(สำหรับเข้าชมวัดและพิพิธภัณฑ์)
300 เยน(สำหรับเข้าชมพิพิธภัณฑ์)
เวลาเปิด-ปิด: 9:00-16:30
วันปิดทำการ: วันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

วิธีการเดินทาง

จาก Kinosaki Station โดยสารรถบัส แท๊กซี่ หรือเดินไปประมาณ 20 นาที จะถึงสถานีเคเบิ้ลคาร์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านอาบน้ำสาธารณะโคโนะยู(Kono-yu public bath house)

ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลงที่สถานี Onsenji Station แล้วเดินต่อไปประมาณ 15-20 นาที

แผนที่วัดออนเซ็นจิ Onsenji Temple และที่เที่ยวอื่นๆในคิโนซาคิ(Kinosaki)

GPS: 35.810719, 137.242646 เบอร์โทรศัพท์: +81 576-25-2465
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

เรื่องงอื่นที่น่าสนใจ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก