/ ฮอกไกโด(Hokkaido) / อะซาฮิกาว่า(Asahikawa) / สวนโทกิวะ Tokiwa Park

สวนโทกิวะ Tokiwa Park