/ คำคมนักเดินทาง / คนญี่ปุ่นใจดี

คนญี่ปุ่นใจดี


คนญี่ปุ่นใจดี

ถามทางที

จูงไปส่งถึงที่เลย

 

 


เรื่องน่าสนใจ