/ คำคมนักเดินทาง / ความสุขของการเดินทาง

ความสุขของการเดินทาง

ความสุขของการเดินทาง

ความสุขของการเดินทาง

ความสุขของการเดินทาง…เกิดขึ้นระหว่างทางที่ไป…ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง / Roy M. Goodman

เรื่องน่าสนใจ