/ คำคมนักเดินทาง / ธรรมชาติยังคงอยู่อย่างนั้นเสมอ…

ธรรมชาติยังคงอยู่อย่างนั้นเสมอ…

ธรรมชาติยังคงอยู่อย่างนั้นเสมอ

ธรรมชาติยังคงอยู่อย่างนั้นเสมอ

ธรรมชาติยังคงอยู่อย่างนั้นเสมอ แต่มันก็ไม่เคยเหมือนเดิม

เรื่องน่าสนใจ