/ คำคมนักเดินทาง / จะเดินช้า เดินเร็ว สิ่งสำคัญ…

จะเดินช้า เดินเร็ว สิ่งสำคัญ…

จะเดินช้า เดินเร็ว สิ่งสำคัญ ขออย่าหยุดเดินทาง

จะเดินช้า เดินเร็ว สิ่งสำคัญ…ขออย่าหยุดเดินทาง

เรื่องน่าสนใจ