แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2017

Photo: Moyan Brenn [CC BY 2.0] from commons.wikimedia.org/wiki/File:Lake_Kawaguchiko_and_Mount_Fuji_at_sunset_during_the_Momijigari_period.jpg


พยากรณ์การเปลี่ยนสีของใบไม้พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2017 อัพเดตล่าสุดวันที่ 6 กันยายน 2017 จากเว็บ tenki.jp โดย กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น Japan Weather Association

โดยทั่วไปแล้ว ช่วงเวลาการเปลี่ยนสีจะค่อนข้างใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยๆเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่วางแผนไปชมใบไม้เปลี่ยนสีในปีนี้ แต่ยกเว้นแค่บางพื้นที่ที่อาจจะช้าหรือเร็วกว่าแต่ก็ไม่มากนักเนื่องจากสภาพอากาศและอุณภูมิในเดือนกันยายนปีนี้แทบทุกพื้นที่จะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของทุกๆปี แต่อย่างไรก็ตามพยากรณ์นี้เพิ่งเป็นครั้งแรกที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้จากสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งเดือนนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน

อย่างไรก็ตามด้านล่างนี้เป็นช่วงเวลาโดยเฉลี่ยของแต่ละจังหวัดเท่านั้น ถ้าสถานที่ที่เราไปชม อยู่บนภูเขาหรือที่สูงก็จะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสีก่อนในพื้นที่ต่ำกว่าค่อนข้างแน่นอน

รูปพยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีประจำปี 2017 จาก https://tenki.jp/kouyou/expectation.html

 

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีปี 2017 แบ่งพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นจากทางเหนือลงใต้

ช่วงเวลาพีคเฉลี่ย พยากรณ์ปี 2017 การเปลี่ยนแปลง
Sapporo ปลายเดือนตุลาคม ปลายเดือนตุลาคม เหมือนเดิม
Asahikawa ปลายเดือนตุลาคม ปลายเดือนตุลาคม เหมือนเดิม
Obihiro ปลายเดือนตุลาคม กลางเดือนตุลาคม ช้ากว่าเดิม
Kushiro กลางเดือนตุลาคม กลางเดือนตุลาคม เหมือนเดิม
Muroran ต้นเดือนพฤศจิกายน ต้นเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Hakodate ปลายเดือนตุลาคม ปลายเดือนตุลาคม เหมือนเดิม
Sendai กลางเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Aomori กลางเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Akita ต้นเดือนพฤศจิกายน ต้นเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Morioka กลางเดือนพฤศจิกายน ต้นเดือนพฤศจิกายน ช้ากว่าเดิม
Yamakata ปลายเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน ช้ากว่าเดิม
Fukushima ปลายเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน ช้ากว่าเดิม
Niigata กลางเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Toyama ปลายเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน ช้ากว่าเดิม
Kanazawa ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Fukui ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Tokyo ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Mito กลางเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Utsunomiya กลางเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Maebashi ต้นเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม เหมือนเดิม
Kumagai ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Choshi ปลายเดือนพฤศจิกายน ต้นเดือนธันวาคม เร็วกว่าเดิม
Yokohama ต้นเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม เหมือนเดิม
Kofu ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Nagano ต้นเดือนพฤศจิกายน ต้นเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Nagoya ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Shizuoka กลางเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม ช้ากว่าเดิม
Gifu ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Tsu ต้นเดือนธันวาคม ปลายเดือนพฤศจิกายน ช้ากว่าเดิม
Osaka ต้นเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม เหมือนเดิม
Hikone ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Kyoto ปลายเดือนพฤศจิกายน ต้นเดือนธันวาคม เร็วกว่าเดิม
Kobe ต้นเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม เหมือนเดิม
Nara ต้นเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน เร็วกว่าเดิม
Wakayama ปลายเดือนพฤศจิกายน ต้นเดือนธันวาคม เร็วกว่าเดิม
Hiroshima ปลายเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน ช้ากว่าเดิม
Okayama ต้นเดือนธันวาคม ปลายเดือนพฤศจิกายน ช้ากว่าเดิม
Matsue ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Tottori ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Shimoneseki ปลายเดือนพฤศจิกายน ต้นเดือนธันวาคม เร็วกว่าเดิม
Takamatsu กลางเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Tokushima ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Matsuyama ต้นเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม เหมือนเดิม
Kochi ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Fukuoka ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Beppu ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Nagasaki ต้นเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม เหมือนเดิม
Saga ปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน เหมือนเดิม
Kumamoto ต้นเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม เหมือนเดิม
Miyazaki กลางเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม ช้ากว่าเดิม
Kagoshima กลางเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคม ช้ากว่าเดิม