/ คันไซ(Kansai) / นารา(Nara) / โยชิโนะ(Yoshino)

รวมข้อมูลการเที่ยว โยชิโนะ(Yoshino)

โยชิโนะ(Yoshino)

ที่เที่ยวในโยชิโนะ(Yoshino)มีทั้งหมด 8 ที่

- สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ที่เที่ยวแนะนำ รวมสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำใน โยชิโนะ(Yoshino)

ที่เที่ยวแนะนำ

วัดคินปูเซนจิ – Kinpusenji Temple

วัดคินปูเซนจิ(Kinpusenji) ตั้งอยู่บริเวณภูเขาโยชิโนะ เป็นหนึ่งในวัดที่สำคัญที่สุดของชูเกนโด…
ที่เที่ยวแนะนำ

ศาลเจ้าโยชิมิสึ – Yoshimizu Shrine

ศาลเจ้าโยชิมิสึ(Yoshimizu Shrine) ตั้งอยู่บริเวณนากะ เซ็นบง (Naka Senbon) ของภูเขาโยชิโนะ เป็นศาลเจ้าที่มีอดีตอันยาวนาน…
ที่เที่ยวแนะนำ

ภูเขาโยชิโนะ – Mount Yoshino

ภูเขาโยชิโนะ(Yoshino) เป็นเขตหนึ่งในจังหวัดนารา และเป็นจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น…

ที่เที่ยวอื่นๆทั้งหมดใน โยชิโนะ(Yoshino)

ดอกซากุระบานบนภูเขาโยชิโนยามะ

ดอกซากุระบานบนภูเขาโยชิโนยามะ Yoshinoyama Cherry Blossom

ภูเขาโยชิโนะ(Mount Yoshino/Yoshinoyama) ตั้งอยู่ในจังหวัดนารา(Nara) เป็นหนึ่งในจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น…

วัดซากุระโมโตะโบะ Sakuramotobo Temple

วัดซากุระโมโตะโบะ(Sakuramotobo Temple) คล้ายคลึงกับวัดอื่นๆในพื้นที่รอบๆภูเขาโยชิโนะ แต่วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของการบูชาภูเขา…

วัดเนียวอิรินจิ Nyoirinji Temple

วัดเนียวอิรินจิ(Nyoirinji Temple) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 เป็นวัดขนาดกลางที่เงียบสงบของพุทธศาสนานิกายโจโด…

วัดชิคุรินอิน Chikurin-in Temple

วัดชิคุรินอิน(Chikurin-in Temple) เป็นวัตของพุทธศาสนา ตั้งอยู่แนวชายแดนนาคา(Naka)และคามิเซนบอน(Kami Senbon) บนภูเขาโยชิโนะ…

ศาลเจ้ามิคุมาริ Mikumari Shrine

ศาลเจ้ามิคุมาริ(Mikumari Shrine) เป็นศาลเจ้าเล็กๆของนิกายชินโต ตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนบนของ Kami Senbon บนภูเขาโยชิโนะ…

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก