/ เรื่องน่ารู้ของญี่ปุ่น / ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม

ยูโด – Judo

ยูโดถูกบรรจุเป็นกีฬาในการแข็งขันโอลิมปิคในปี 1964 เป็นศิลปการต่อสู้ของญี่ปุ่นซึ่งโด่งดังทั่วโลก…

ซูโม่ – Sumo

ซูโม่ซึ่งเป็นจุดกำเนิดจากพิธีกรรมของศาสนาชินโต ยังคงเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน…

คาบุกิ – Kabuki

คาบุกิมีจุดกำเนิดมาจากการรผสมผสานของศิลปกรรมแสดงของญี่ปุ่น เช่น โนและบุนราคุ…