/ ศิลปวัฒนธรรม / โน – Noh

โน – Noh

โนเป็นศิลปการแสดงที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งถูกคิดขึ้นโดยเซอามิในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 14 การแสดงโนจะมีนักแสดงหลักเรียกว่า “ชิเทะ” อยู่บนกลางเวที ใส่หน้ากากและเครื่องแต่งกาย นอกจากนี้สิ่งที่ทำให้โนมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครก็คือ เวที,ดนตรี,การแสดง,และปัจจัยอื่นๆอีกหลายอย่าง

เรื่องน่าสนใจ