/ ศิลปวัฒนธรรม / บุนราคุ – Bunraku

บุนราคุ – Bunraku

บุนราคุเป็นศิลปะการแสดงซึ่งรวมหุ่นเชิด, บทเพลง, ดนตรีจากเครื่องดีดสามสายชามิเซน เป็นการแสดงออกทางสีหน้าและการเคลื่อนไหวของหุ่นเชิดซึ่งมีความสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ซึ่งแต่ละตัวจะถูกเชิดโดยคน 3 คน ดูสง่างามและเหมือนจริงจนไม่คิดว่าเป็นหุ่นเชิด

เรื่องน่าสนใจ