/ ศิลปวัฒนธรรม / ยูโด – Judo
24 เมืองเล็กแต่สวยมาก น่าไปเที่ยวญี่ปุ่น

ยูโด – Judo


ยูโดถูกบรรจุเป็นกีฬาในการแข็งขันโอลิมปิคในปี 1964 เป็นศิลปการต่อสู้ของญี่ปุ่นซึ่งโด่งดังทั่วโลก จุดประสงค์ในการเล่นยูโดก็คือการช่วยทำให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นจากการจูโจมและตั้งรับ และยังช่วยปรับปรุงจิตใจเพื่ออุทิศตนต่อสังคมอีกด้วย