/ ศิลปวัฒนธรรม / ยูโด – Judo

ยูโด – Judo

ยูโดถูกบรรจุเป็นกีฬาในการแข็งขันโอลิมปิคในปี 1964 เป็นศิลปการต่อสู้ของญี่ปุ่นซึ่งโด่งดังทั่วโลก จุดประสงค์ในการเล่นยูโดก็คือการช่วยทำให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นจากการจูโจมและตั้งรับ และยังช่วยปรับปรุงจิตใจเพื่ออุทิศตนต่อสังคมอีกด้วย

เรื่องงต่างๆที่คุณอาจจะสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่กำลังฮิต