/ ชูโกกุ(Chugoku) / โอคายาม่า(Okayama) / คุราชิกิ(Kurashiki) / จตุรัสไอวี่ Ivy Sqaure

จตุรัสไอวี่ Ivy Sqaure

จตุรัสไอวี่(Ivy Sqaure)เป็นอาณาเขตในพื้นที่สร้างด้วยอิฐ ภายในจะมี พิพิธภัณฑ์ ร้านอาหารและโรงแรม แต่เดิมเป็นโรงงานทอผ้าฝ้ายแห่งแรกของญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมือปีค.ศ. 1889 โดยตระกูล Kurashiki ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นและบริษัททอผ้าชื่อ Kurabo ซึ่งได้สร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะโอฮาระ(Ohara) และพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการทอผ้าสมัยใหม่ของญี่ปุ่นและบริษัทอยู่ในบริเวณนี้ด้วย

จตุรัสไอวีตั้งอยู่ใกล้ๆกับเขตอนุรักษ์คลองประวัติศาสตร์ไบคัน(Bikan) ซึ่งจะมีส่วนที่หน้าสนใจหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์ของเล่น พิพิธภัณฑ์กระปุกออมสิน พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เป็นต้น

วิธีการเดินทาง

จตุรัสไอวี่อยู่ห่างจากเขตอนุรักษ์คลองประวัติศาสตร์ไบคัน(Bikan)ประมาณ 200 เมตร

แผนที่จตุรัสไอวี่ Ivy Sqaure และที่เที่ยวอื่นๆในคุราชิกิ(Kurashiki)

GPS: 34.594673, 133.773775 เบอร์โทรศัพท์: +81 86-422-0012
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

เรื่องงอื่นที่น่าสนใจ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก