/ คันไซ(Kansai) / มิเอะ(Mie) / อิงะ(Iga) / ปราสาทอิงะ อุเอโนะ – Iga Ueno Castle

ปราสาทอิงะ อุเอโนะ – Iga Ueno Castle

ที่เที่ยวแนะนำ

Photo: carloshonda [CC BY 3.0] from commons.wikimedia.org/wiki/File:140412-1711_Ueno_Park,_Iga_-_panoramio.jpg

ที่เที่ยวแนะนำ

ปราสาทอิงะ อุเอโนะ(Iga Ueno Castle) ถูกสร้างขึ้นในสมัยปลายศตวรรษที่ 16 ใช้เป็นที่พักของขุนนางท้องถิ่นในสมัยเอโดะ (1603-1867) ตัวหอคอยของปราสาทถูกลมพายุทำลาย และได้มีการสร้างใหม่อีกครั้งประมาณปี 1935 จากเงินสนับสนุนของคนในท้องถิ่น

ในการบูรณะตัวปราสาทนั้น ปราสาทอุเอโนะจะแตกต่างจากที่อื่น เนื่องจากส่วนใหญ่จะมีการใช้คอนกรีตในการซ่อมแซม แต่ปราสาทอุเอโนะนี้ได้เลือกใช้ไม้ทั้งหมดมาซ่อมปราสาท ทำให้ยังคงความดั้งเดิมของตัวปราสาทและให้ความสวยงามทั้งด้านในและด้านนอก รอบนอกของปราสาทนั้นเป็นกำแพงหินซึ่งกำแพงทางด้านตะวันตกเป็นกำแพงหินของปราสาทที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย มีความสูงกว่า 30 เมตร

Photo: carloshonda [CC BY 3.0] from commons.wikimedia.org/wiki/File:140412-1652_Ueno_Park,_Iga_-_panoramio.jpg

การเข้าชม

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 500 เยน เด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ 200 เยน
กลุ่ม (30 คนขึ้นไป) ผู้ใหญ่ 400 เยน เด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ 150 เยน
เวลาเปิด-ปิด: 9:00 น. - 16:45 น
* เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิด 15 นาที
วันปิดทำการ: ปิด 29 - 31 ธันวาคม

วิธีการเดินทาง

เดิน 10 นาที จาก Uenoshi Station

แผนที่ปราสาทอิงะ อุเอโนะ – Iga Ueno Castle และที่เที่ยวอื่นๆในอิงะ(Iga)

GPS: 34.770396, 136.127035 เบอร์โทรศัพท์: +81 595-21-3148
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

เรื่องงอื่นที่น่าสนใจ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก