แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

ปราสาทอิงะ อุเอโนะ – Iga Ueno Castle

ที่เที่ยวแนะนำ

Photo: carloshonda [CC BY 3.0] from commons.wikimedia.org/wiki/File:140412-1711_Ueno_Park,_Iga_-_panoramio.jpg

ที่เที่ยวแนะนำ

ปราสาทอิงะ อุเอโนะ(Iga Ueno Castle) เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญๆของเมืององิะในจังหวัดมิเอะ ซึ่งถือเป็นเป็นปราสาทที่ยังคงความงดงามแบบคลาสสิกแบบดั้งเดิมไว้มากเชียวล่ะค่ะ นั่นก็มาจากการบูรณะซ่อมแซมที่ปกตินั้นส่วนใหญ่จะมีการใช้คอนกรีตในการซ่อมแซม แต่ปราสาทอุเอโนะนี้ได้เลือกใช้ไม้ทั้งหมดมาซ่อมปราสาท ทำให้ยังคงความดั้งเดิมของตัวปราสาทและให้ความสวยงามทั้งด้านในและด้านนอก รวมทั้งเป็นปราสาทที่มีความเก่าแก่มากๆเพราะจากหลักฐานต่างๆทำให้เชื่อว่าได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยปลายศตวรรษที่ 16นั่นเอง

ปราสาทอิงะ อุเอโนะนั้นแรกเริ่มนั้นได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ใช้เป็นที่พักของขุนนางท้องถิ่นในสมัยเอโดะ ซึ่งอยู่ราวๆปี ค.ศ. 1603-1867 ได้ ต่อมาภายหลังตัวหอคอยของปราสาทถูกลมพายุทำลายลง หากในช่วงปี ค.ศ. 1935 ก็ได้รับเงินสนับสนุนของคนในท้องถิ่นที่รวมรวมกันมาเพื่อสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้ง นอกจากสถาปัตยกรรมการสร้างภายในที่น่าสนใจแล้วก้านนอกก็มีดีแบบไม่แพ้กันเลย เนื่องจากรอบนอกของปราสาทนั้นเป็นกำแพงหินโดยกำแพงทางด้านตะวันตกนั้นมีความสูงมากถึง 30 เมตร ถือว่าเป็นกำแพงหินของปราสาทที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย

Photo: carloshonda [CC BY 3.0] from commons.wikimedia.org/wiki/File:140412-1652_Ueno_Park,_Iga_-_panoramio.jpg


การเข้าชม

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 500 เยน เด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ 200 เยน
กลุ่ม (30 คนขึ้นไป) ผู้ใหญ่ 400 เยน เด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ 150 เยน
เวลาเปิด-ปิด: 9:00 น. - 16:45 น
* เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิด 15 นาที
วันปิดทำการ: ปิด 29 - 31 ธันวาคม

วิธีการเดินทาง

เดิน 10 นาที จาก Uenoshi Station

แผนที่ปราสาทอิงะ อุเอโนะ – Iga Ueno Castle และที่เที่ยวอื่นๆในอิงะ(Iga)

GPS: 34.770396, 136.127035 - Google Map เบอร์โทรศัพท์: +81 595-21-3148
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก