แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

เทศกาลฤดูหนาวอะซาฮิกาว่า Asahikawa Winter Festival

Photo by 京浜にけ from commons.wikimedia.org/wiki/File:Asahikawa_Winter_Festival_Snow_Statue_1.jpg [CC by-sa 3.0]


เทศกาลฤดูหนาวอะซาฮิกาว่า(Asahikawa Winter Festival) เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเทศกาลหิมะที่ซัปโปโร โดยจะจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันคือสัปดาห์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ แต่ที่อะซาฮิกาว่ามีการสร้างประติมากรรมหิมะขนาดยักษ์เป็นประจำทุกปี โดยมีรูปแบบแตกต่างกันไป เช่น ปี 2010 สร้างเป็นปราสาทหิมะขนาดใหญ่ และปี 2011 สร้างเป็นเทือกเขาไดเซสึซัง(Daisetsuzan Mountains) ประติมากรรมดังกล่าวตั้งอยู่ริมแม่น้ำอะซาฮิบาชิ

 เทศกาลจะจัดแบ่งเป็น 2 แห่ง คือ ย่านริมแม่น้ำอะซาฮิบาชิ(Asahibashi Site) จัดแต่งด้วยรูปปั้นหิมะขนาดเล็ก สไลด์หิมะ ม้าลากเลื่อน และบาร์น้ำแข็ง นอกจากนั้นยังมีเวทีสำหรับพิธีเปิดและปิดเทศกาล และจุดดอกไม้ไฟ
อีกแห่งหนึ่ง คือ ย่านถนนคนเดินเฮวะโดริ(Heiwa Dori) ตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟ Asahikawa Station จัดแสดงประติมากรรมน้ำแข็งกว่า 50 ชิ้น และการแข่งขันสลักน้ำแข็งประจำปี โดยช่วงกลางคืนรูปสลักก็จะมีสีสันของแสงไฟสีต่างๆสวยงามมากยิ่งขึ้น