/ ข้อมูลวางแผนเที่ยว / ศิลปะบนนาข้าวกับงานเทศกาล Tanbo Art

ศิลปะบนนาข้าวกับงานเทศกาล Tanbo Art

เทศกาล Tanbo Art

เทศกาล Tanbo Art

Tanbo Art เทศกาลศิลปะภาพจากธรรมชาติทางอากาศขนาดใหญ่ หนึ่งในงานเทศกาลเลื่องชื่อของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใน 1 ปีจะมีการจัดงานกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและรูปภาพที่จัดแสดงก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ภาพศิลปะจากงานเทศกาลได้รับการออกแบบมาอย่างละเอียดซับซ้อนตั้งแต่จุดการลงต้นกล้าแต่ละต้นหรือระยะเวลาข้าวสุก

 

Tanbo Art คืออะไร

Tanbo Art หรือที่เรียกว่า “ศิลปะบนนาข้าว” คือการวาดภาพโดยการใช้นาข้าวแทนผืนผ้าหรือกระดาษใช้พันธุ์ข้าวแต่ละชนิดแทนสีต่างๆ และมีชาวนาจากแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ เป็นพู่กัน ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อสรรค์สร้างผลงาน จุดเริ่มต้นของ Tanbo Art เริ่มมาจากหมู่บ้านอินาคะดาเตะ ในจังหวัดอาโอโมริ โดยเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเกษตรกรรมที่สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงแห่งหนึ่งของประเทศ โดยการจัดงานนั้นมีมาตั้งแต่ปี 1993 นับเป็นงานเทศกาลที่เก่าแก่อีกงานหนึ่ง

ความเป็นมาของเทศกาล Tanbo Art สืบเนื่องจากเมื่อปี 1993 ช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังถดถอย ชาวนาของจังหวัดอาโอโมริก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำเช่นกัน ดังนั้นเหล่าชาวนาจึงได้พยายามคิดหาวิธีที่จะฟื้นฟูวิกฤติดังกล่าวขึ้นมา จนได้ข้อสรุปว่าควรจะมีการทำกิจกรรมที่จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจ ความมีชีวิตชีวาและสีสันให้กับชุมชน ประจวบเหมาะกับที่มีนักโบราณคดีได้สำรวจพบว่าพื้นที่หมู่บ้านอินาคะดาเตะนั้นเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวมายาวนานกว่า 2,000 ปีแล้ว ดังนั้นชาวนาในหมู่บ้านจึงมีความคิดที่จะสร้างศิลปะบนนาข้าวขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติแก่ประวัติศาสตร์เก่าแก่นี้

เทศกาล Tanbo Art

เทศกาล Tanbo Art

 

ชาวนาหมู่บ้านอินาคะดาเตะได้นำข้าวสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีทั้งสีเขียว เหลือง ม่วง แดง ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่อดีตมาริเริ่มสร้างเป็นศิลปะประเภทจิตรกรรมบนผืนนากว้างใหญ่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และเพื่อให้สามารถรับชมรูปภาพขนาดใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์จึงได้มีการสร้างป้อมจำลองที่มีลักษณะเป็นหอสูง 22 เมตรขึ้นที่สำนักงานหมู่บ้าน และในปี 2006 ได้มีการบันทึกสถิติผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านมากถึง 200,000 คน

ลายกอตซิลล่า

ลายกอตซิลล่า

 

การสร้างศิลปะ Tanbo Art

จากอดีตจนปัจจุบันผลงานรูปภาพที่ออกมาจะมีความซับซ้อนและยากยิ่งขึ้นในแต่ละปี ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการวางแผนงานจึงต้องมีความรอบคอบและใช้ความละเอียดเป็นอย่างมาก

แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

  • การออกแบบโครงร่างของภาพที่ต้องการ
  • คัดลอกภาพที่ต้องการให้พอดีกับขนาดแปลงจริงของนาข้าว รวมทั้งขั้นตอนการวางแผนพันธุ์ข้าวที่จะต้องใช้สำหรับแทนการลงสีบนภาพวาด
  • การลงต้นกล้าข้าวที่จะปลูกลงในนา

ในการสร้างผลงานศิลปะนั้นจะอาศัยแรงของชาวนาในพื้นที่มาทำงานร่วมกัน เพราะมีพันธุ์ข้าวที่ต้องใช้หลายชนิดรวมทั้งวิธีการดูแลและการกำจัดศัตรูพืชที่ต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดอีกด้วย ในการสร้างผลงานจากแต่ละปีจะเป็นกิจกรรมที่ได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีและยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนได้ด้วย

ขั้นตอนการสร้างผลงาน Tanbo Art

ขั้นตอนการสร้างผลงาน Tanbo Art

กำลังช่วยกันปลูกข้าว

กำลังช่วยกันปลูกข้าว

ตีเส้นเป็นลวดลายต่างๆไว้สำหรับปลูกข้าว

ตีเส้นเป็นลวดลายต่างๆไว้สำหรับปลูกข้าว

ต้นข้าวของภาพวาดบนนาข้าว

ต้นข้าวของภาพวาดบนนาข้าว

 

 

 

ช่วงเวลาที่สามารถเข้าชมเทศกาล Tanbo Art ได้

นับจากวันที่ลงต้นกล้าจนข้าวเจริญเติบโตและสามารถเข้าชมได้นั้นจะอยู่ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมก่อนจะถึงฤดูเก็บเกี่ยว ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเข้าชมเทศกาล Tanbo Art มากที่สุดจะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเรื่อยไปถึงกลางเดือนสิงหาคมซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่นาข้าวมีสีสันสดใสและทำให้ศิลปะบนนาข้าวมีความสวยงามมากที่สุดเช่นกัน หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับช่วงที่รวงข้าวเปลี่ยนสีช่วงปลายเดือนกันยายนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเข้าชม

หากนักท่องเที่ยวท่านใดที่มีการวางแผนที่จะเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลานาน จะเป็นความคิดที่ดีหากจะแวะไปเที่ยวชมเทศกาล Tanbo Art สักสองครั้งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความสวยงามช่วงรวงข้าวเปลี่ยนสี

สีของภาพที่เปลี่ยนไปตามระยะรวงข้าวสุก

สีของภาพที่เปลี่ยนไปตามระยะรวงข้าวสุก

ทุ่งหญ้าเหลืองทองกับสตาร์วอร์ส

ทุ่งหญ้าเหลืองทองกับสตาร์วอร์ส

 

 

สถานที่จัดเทศกาล Tanbo Art

  • หมู่บ้านอินาคะดาเตะ (Inakadate-mura Village) จังหวัดอาโอโมริ (Aomori)
  • เมืองอาซาฮิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด
  • เมืองโยเนะซะวะ จังหวัดยามากาตะ (Yonezawa, Yamagata)
ผลงานศิลปะ Tanbo Art

ผลงานศิลปะ Tanbo Art

ผลงานศิลปะ Tanbo Art

ผลงานศิลปะ Tanbo Art

ผลงานศิลปะ Tanbo Art

ผลงานศิลปะ Tanbo Art

ผลงานศิลปะ Tanbo Art

ผลงานศิลปะ Tanbo Art

ผลงานศิลปะ Tanbo Art

ผลงานศิลปะ Tanbo Art

 

เรื่องน่าสนใจ