/ ข้อมูลวางแผนเที่ยว / แจกฟรี!! แผนที่บ่อน้ำพุร้อนทั้ง 8 ของเบปปุ

แจกฟรี!! แผนที่บ่อน้ำพุร้อนทั้ง 8 ของเบปปุ

แผนที่บ่อน้ำพุร้อนทั้ง 8 ของเบปปุ

แผนที่บ่อน้ำพุร้อนทั้ง 8 ของเบปปุ

แจกฟรี!! แผนที่บ่อน้ำพุร้อนทั้ง 8 ของเบปปุ Beppu ไปยังไงให้ครบ โหลดแผนที่ไปเก็บไว้เลยจ้า

FREE DOWNLOAD: แผนที่บ่อน้ำพุร้อนทั้ง 8 ของเบปปุ

บ่อที่ 1. ยูมิ จิโกกุ (Umi Jigoku) หรือ “บ่อทะเลเดือด (Sea Hell)”
บ่อที่ 2. โอนิอิชิโบสุ จิโกกุ (Oniishibozu Jigoku) หรือ “บ่อโคลนเดือด” (Monk’s Hell หรือ Mud Bubbles)
บ่อที่ 3. ยามะ จิโกกุ (Yama Jigoku) หรือ “หุบเขานรก (Mountain Hell)”
บ่อที่ 4. คามาโดะ จิโกกุ (Kamodo Jigoku) หรือ “นรกกระทะทองแดง (Oven Hell หรือ Cooking Pot Hell)”
บ่อที่ 5.  โอนิยามะ จิโกกุ (Oniyama Jigoku) หรือ “หุบเขาปีศาจ (Devil’s Mountain Hell)”
บ่อที่ 6.  ชิราอิเกะ จิโกกุ (Shiraike Jigoku) หรือ “นรกสีขาว (White Pond Hell)”
บ่อที่ 7. ชิโนอิเกะ จิโกกุ (Chinoike Jigoku) หรือ “บ่อสีเลือด (Blood Pond Hell)”
บ่อที่ 8.  ทัตสึมากิ จิโกกุ (Tatsumaki Jigoku) หรือ “น้ำพุนรก (Spout Water Hell)”

คลิกดูรายละเอียดข้อมูลที่เที่ยวและวิธีการเดิน

เรื่องน่าสนใจ