/ ข้อมูลวางแผนเที่ยว / แจกฟรี แผนที่เที่ยวนิกโก้ เมืองมรดกโลก
รวมที่เที่ยวญี่ปุ่นเปิดใหม่หลังโควิด 2023

แจกฟรี แผนที่เที่ยวนิกโก้ เมืองมรดกโลก

แผนที่เที่ยวนิกโก้

แผนที่เที่ยวนิกโก้


Nikko เมืองมรดกโลก ซึ่งมีทั้งวัดที่เก่าแก่โบราณและธรรมชาติที่สวยงาม จึงได้นำมาให้ดาวน์โหลดเก็บไว้ โดยอันแรกนั้นจะเป็นบริเวณวัดดังต่างๆ ซึ่งสามารถเดินทางมาเที่ยวได้โดยง่าย ส่วนอันที่สองนั้นจะเป็นแผนที่นิกโก้โดยรวมซึ่งมีทั้งโซนธรรมชาติและมีวัดต่างๆระบุอยู่ในแผนที่

 

กดดาวน์โหลดแผนที่>> แผนที่เที่ยวโซนวัดมรดกโลกในนิกโก้
แผนที่เที่ยวโซนวัดมรดกโลกในนิกโก้

แผนที่เที่ยวโซนวัดมรดกโลกในนิกโก้

 

กดดาวน์โหลดแผนที่>> แผนที่เที่ยวทั่วนิกโก้ทั้งธรรมชาติและวัด
แผนที่เที่ยวทั่วนิกโก้ทั้งธรรมชาติและวัด

แผนที่เที่ยวทั่วนิกโก้ทั้งธรรมชาติและวัด