/ คิวชู(Kyushu) / ฟูกุโอกะ(Fukuoka) / ดาไซฟุ(Dazaifu) / วัดคันซีออนจิ Kanzeon-ji Temple

วัดคันซีออนจิ Kanzeon-ji Temple

วัดคันซีออนจิ(Kanzeon-ji Temple, 観世音寺)เป็นวัดในศาสนาพุทธนิกายเทนได(Tendai) สร้างเมื่อปี ค.ศ. 746 โดยองค์จักรพรรดิเพื่ออุทิศให้แก่พระมารดาที่จากไปซึ่งเคยเป็นวัดที่มีความสำคัญมากในอดีตแต่ค่อยๆหมดความสำคัญลงเมื่อมีการย้ายฐานการปกครองไปที่เมืองฟูกุโอกะแทน อาคารส่วนใหญ่ในวัดได้ถูกทำลายหรือพังทลายไปตามกาลเวลา ที่หลงเหลืออยู่มีวิหารหลัก อาคารสอนศาสนา ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาใหม่เมื่อศัตวรรษที่ 17 และหอระฆัง ซึ่งว่ากันว่าเป็นหอระฆังไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็นอาคารดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มการสร้างวัดนี้เมื่อ ศัตรวรรษที่ 7

หอระฆังไม้เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ภายในวัด Kanzeonji

หอระฆังไม้เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ภายในวัด Kanzeonji

ในบริเวณเดียวกันจะมีอาคารเก็บรักษาสมบัติซึ่งเป็นวัตถุโบราณตั้งแต่ยุคนะระ เฮอัน และคามาคูระ เก็บรักษาอยู่หลายอย่างด้วยกัน รวมถึงพระพุทธรูปยืนทำจากไม้ขนาดสูงถึง 5 เมตร และจะมีอาคารไคดานอิ(Kaidan-in)ซึ่งเป็นเพียง 1 ใน 3 อาคารของญี่ปุ่นเท่านั้นที่สามารถใช้เป็นที่อุปสมบทพระสงฆ์ในศาสนาพุทธได้

การเข้าชม

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 500 เยน·ประถมศึกษา 300 เยน,
มัธยมศึกษาตอนต้น 150 เยน
เวลาเปิด-ปิด: 9:00 - 17:00 (เข้าชมรอบสุดท้าย 16:30 น.)
วันปิดทำการ: เปิดทุกวัน

วิธีการเดินทาง

เดินจากสถานีรถไฟนิชิเท็ทสึ โกโจ(Nishitetsu Gojo) ประมาณ 15 นาที หรือ จะเดินจากสถานีดาไซฟุ(Dazaifu)เลยก็ได้จะไกลกว่าหน่อยใช้เวลาเดินประมาณ 20 นาที

แผนที่วัดคันซีออนจิ Kanzeon-ji Temple และที่เที่ยวอื่นๆในดาไซฟุ(Dazaifu)

GPS: 33.514975, 130.521318 เบอร์โทรศัพท์: +81 92-921-2121
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

เรื่องงอื่นที่น่าสนใจ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก