/ ศิลปวัฒนธรรม / การจัดดอกไม้ Ikebana

การจัดดอกไม้ Ikebana

การจัดดอกไม้(Ikebana) มีจุดกำเนิดมาจากการประดับโต๊ะบูชาในพิธีกรรมทางศาสนา โดยเริ่มถูกพัฒนาให้เป็นศิลปะ “การเพลิดเพลินกับดอกไม้ที่จัดแสดง” โดยเป็นที่นิยมในชนชั้นสูงและซามูไรในศตวรรษที่ 16-17 เป็นต้นมา การจุดดอกไม้เป็นที่นิยมในสามัญชนจนกระทั่งในสมัยยุคปัจจุบัน การเพลิดเพลินกับการจัดต้นไม้, สนามหญ้าและดอกไม้ตามฤดูกาล ช่วยนำความหรูหราและงดงามสู่ชีวิตผู้คนไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

เรื่องน่าสนใจ