แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

เคนโด/คิวโด – Kendo


เคนโดและคิวโดถูกคิดค้นโดยมีจุดมุ่งหมายดั้งเดิมเพื่อการต่อสู้และการล่า แต่ปัจจุบันกลายเป็นกีฬาซึ่งทำให้ร่างกายและจิตใจแกร่งขึ้นโดยมีผู้นิยมเล่นไปทั่วโลก