/ ศิลปวัฒนธรรม / เคนโด/คิวโด – Kendo

เคนโด/คิวโด – Kendo


เคนโดและคิวโดถูกคิดค้นโดยมีจุดมุ่งหมายดั้งเดิมเพื่อการต่อสู้และการล่า แต่ปัจจุบันกลายเป็นกีฬาซึ่งทำให้ร่างกายและจิตใจแกร่งขึ้นโดยมีผู้นิยมเล่นไปทั่วโลก


เรื่องน่าสนใจ