/ ศิลปวัฒนธรรม / เคนโด/คิวโด – Kendo
24 เมืองเล็กแต่สวยมาก น่าไปเที่ยวญี่ปุ่น

เคนโด/คิวโด – Kendo


เคนโดและคิวโดถูกคิดค้นโดยมีจุดมุ่งหมายดั้งเดิมเพื่อการต่อสู้และการล่า แต่ปัจจุบันกลายเป็นกีฬาซึ่งทำให้ร่างกายและจิตใจแกร่งขึ้นโดยมีผู้นิยมเล่นไปทั่วโลก