/ ศิลปวัฒนธรรม / การตกปลาแบบยูไค Ukai Cormorant Fishing

การตกปลาแบบยูไค Ukai Cormorant Fishing

Photo by Kentaro Ohno from flickr.com/photos/inucara/15125746751/ [CC by 2.0]

การตกปลาแบบยูไค(Cormorant Fishing; Ukai) เป็นวิธีการตกปลาแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น โดยใช้อีกาชนิดหนึ่งที่ได้รับการฝึกฝนมาช่วยจับปลาในแม่น้ำ เช่น ปลา ayu (sweet fish) ชาวญี่ปุ่นตกปลาด้วยวิธีนี้มานานกว่า 1,300 ปีแล้ว มีความนิยมสูงสุดที่แม่น้ำนาการะกาวะ(Nagaragawa River) เมืองกิฟุ(Gifu) ปัจจุบันนี้การตกปลาแบบยูไคในญี่ปุ่นยังมีอยู่ที่แม่น้ำ 12 สายในญี่ปุ่นเท่านั้น เช่น

1. แม่น้ำนาการะกาวะ(Nagaragawa River) เมืองกิฟุ(Gifu) ในช่วงวันที่ 11 พฤษภาคม – 15 ตุลาคม

2.แม่น้ำโฮซู(Hozu River) อาราชิยาม่า(Arashiyama) เมืองเกียวโตตะวันตก(Western Kyoto) ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม-กลางกันยายน (ปี 2014: ช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม – 15 กันยายน)

3.แม่น้ำอูจิ(Uji River) เมืองอูจิ(Uji) ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน – ปลายเดือนกันยายน (ปี 2014: ช่วงวันที่ 14 มิถุนายน-21 กันยายน)

ชาวประมงจะตกปลาอยู่บนเรือไม้ยาวๆ แต่ละคนจะมีอีกาคนละ 12 ตัว ซึ่งจะมีสายจูงผูกไว้ ให้อีกาว่ายน้ำไปพร้อมๆกับเรือที่แล่นไปบนแม่น้ำ อีกาเหล่านั้นจะดำน้ำลงไปจับปลาโดยการกลืนปลาลงไปเก็บไว้ในถุงพิเศษที่อยู่ในลำคอ ชาวประมงจะมีวิธีการพิเศษรัดไว้ที่คอเพื่อป้องกันไม่ให้อีกากลืนกินปลาเหล่านั้นลงไป เรือแต่ละลำจะมีคบไฟขนาดใหญ่เพื่อส่องแสงสว่างให้อีกาจับปลา

 

วีดีโอการจับปลาแบบยูไค

เรื่องงอื่นที่น่าสนใจ