/ ศิลปวัฒนธรรม / การรำแบบญี่ปุ่น

การรำแบบญี่ปุ่น

เป็นที่กล่าวกันว่านักรำชื่อ อิซูโม่โนะ โอคุนิ เป็นผู้คิดค้นต้นแบบของการร่ายรำสไตล์ญี่ปุ่นขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดยเป็นคนแรกที่นำเอาขลุ่ยและกลองมาเป็นเครื่องดนตรีประกอบ เช่นเดียนกันกับ “โน” และ “คาบุคิ” การรำแบบญี่ปุ่นก็มีหลายสำนักที่คอยถ่ายทอดศิลปะดังกล่าวให้กับทั้งมืออาชีพ,มือสมัครเล่น,ผู้ใหญ่จนกระทั่งเด็กเล็กๆ

เรื่องน่าสนใจ