แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

ผลิตภัณฑ์เคลือบแล๊กเกอร์ญี่ปุ่น


ผลิตภัณฑ์เคลือบแล๊กเกอร์เป็นคำทั่วไปใช้แทนงานไม้ซึ่งเคลือบด้วยนํ้ายางจากต้นแล๊กเกอร์ซึ่งพบมากในเอเชียตะวันออก แหล่งผลิตกระจายอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์วาจิม่า,ไอซุ,เอฉิเซน,ยามานาคะ,และคิชุ ทั้ง 5 แห่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์จากแต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของวาจิม่าจะเป็นงานศิลปะและมีคุณภาพสูง ส่วนผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของไอซุจะเน้นที่ราคาที่ไม่แพง